logo fafo 194x64
Silje Sønsterudbråten
+47 90529957

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker, aktive prosjekter

Forsker

M.Phil - Peace and Conflict Studies, University of Oslo

Arbeidsområder

Internasjonal migrasjon. Asyl og flukt. Utvikling og konsekvenser av asylpolitikk. Oppvekst og foreldreskap.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

  • Sønsterudbråten, S. (2009). Opportunity to Resist: Palestinian Attitudes towards Rocket Attacks on Israel. VDM Verlag.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Artikler, kronikker, debattinnlegg

  • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Sønsterudbråten (2015, 20. oktober) Et farvel til frivilligheten? Dagsavisen

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi