logo fafo 194x64
Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet
Fafo Østforum seminar
Mandag 12. februar 2018
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

Kamilla Kraft

Foto: UiO/Nadia Frantsen

Stine Skaufel Kilskar

Forsker

Leszek Lesiak

Polsk bygningsarbeider

Aleksandra Fajfer Eriksen

Styreleder

Forsker
Fafo
Forsker
Fafo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

To ferske doktoravhandlinger om språk og tilhørighet samt en SINTEF-rapport om flerkulturelle byggeplasser var utgangspunktet for dette seminaret. Kamilla Kraft presenterte sin avhandling om språk på byggeplassene. Linda Marie Dyrlid fortalte om polske migranters opplevelser i Norge. Stine Skaufel Kilskar presenterte rapporten om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen. Jon Horgen Friberg fra Fafo kommenterte.

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innlegg

Språk på byggeplassene, ved Kamilla Kraft, UiO. Lysark (pdf)

Polske migranters opplevelser og erfaringer i Norge, ved Linda Marie Dyrlid, NTNU. Lysark (pdf)

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen, ved Stine Skaufel Kilskar, SINTEF. Lysark (pdf)

Kommentar ved Jon Horgen Friberg, Fafo

Samtale med Leszek Lesiak, polsk bygningsarbeider og Aleksandra Fajfer Eriksen, Omega Accounting AS & Polish Connection

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 72. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi