logo fafo 194x64
Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China
Closing conference
Friday 14 September 2018, 09:30–15:30
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Praktisk info

Konferansen holdes på engelsk. Frukt og kaffe/te serveres fra kl 09:00. Konferansen varer fra 09:30-15:30. Lunsjpause med enkel håndmat. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

 flagg uk rundt Information in English

 

På programmet

Postdoctoral fellow, Department of Comparative Politics

Professor, Department of Comparative Politics

Professor, Department of Economics

PhD Candidate, Department of Economics

Associate Professor, Department of Comparative Politics

Professor, School of Government, and Director, Research Centre for Contemporary China

Associate Professor, School of Government, and Associate Director, Research Center for Contemporary China

Professor, School of Social & Political Sciences

Professor

Professor of International Studies and Sociology, Emeritus

Professor, Department of Comparative Politics
Daglig leder
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo

Konferansen holdes på engelsk.

Hva tenker kinesere om rettferdig fordeling, og hvordan påvirker dette utbyggingen av en ny velferdsstat? Dette var sentrale spørsmål da prosjektet «Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China» startet opp i 2013. På denne avslutningskonferansen presenteres og diskuteres hovedfunn fra prosjektet.

Hvordan henger folks oppfatninger sammen med kinesiske myndigheters politikk for å lage et «sosialt sikkerhetsnett» for alle? En mer rettferdig fordeling og flere offentlige goder kan ha hatt betydning for hvordan folk flest ser på regimets legitime rett til å styre landet.

I 2014 gjennomførte Fafo og prosjektpartnere en landsomfattende spørreundersøkelse om holdninger til rettferdig fordeling i Kina. I tillegg har det blitt gjennomført omfattende eksperimenter for å kartlegge utviklingen av sosiale preferanser og adferdsøkonomiske avgjørelser.

På denne avslutningskonferansen presenteres hovedfunn fra undersøkelsene. For å sette prosjektet inn i en større sammenheng, har vi invitert internasjonalt ledende forskere til å innlede om velferd og ulikhet i Kina, deriblant: Martin K. Whyte (Harvard University), Wang Feng (Fudan University), Jane Duckett (Glasgow University) og Wenfang Tang (Iowa University).

Program

180914 chinese welfare state conference program

Prosjektet

Prosjektet har vært finansiert gjennom VAM-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet førte med seg et omfattende samarbeid mellom norske (Fafo, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole), kinesiske (Peking Universitetet, Fudan Universitetet, Ministeriet for forskning og teknologi) og amerikanske forskere (Harvard University, New York University).

Prosjektet skulle i utgangspunktet gjennomføre en survey av to kinesiske provinser, samt eksperimenter for å kartlegge utviklingen av sosiale preferanser og adferdsøkonomiske avgjørelser. Ved hjelp av tilleggsfinansiering fra det norske utenriksdepartementet og universitetet i Bergen var det mulig å utvide surveyen til å dekke hele Kina. Gjennom samarbeid med kinesiske og amerikanske partnere har prosjektet fått tilgang til sammenliknbare data fra 2004 og 2009. I tillegg har det blitt implementert en survey-modul i Tyskland og USA for å muliggjøre internasjonal sammenlikning av resultatene fra Kina, og eksperimentene i Kina har blitt oppskalert. Les mer om prosjektet

VAM-programmet

forskningsraadetVAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. VAM står for velferd, arbeidsliv og migrasjon, og programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. Programmet startet i 2009, og avsluttes nå i 2018. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Les mer om VAM på nettsidene til Norges forskningsråd

Relevante publikasjoner

Artikler i akademiske tidsskrifter:
Whyte, Martin K. (2016): “China's Dormant and Active Social Volcanoes”. The China Journal. 2016; 75 :9-37.

Gåsemyr, Hans Jørgen: "Gir det mening å sammenlikne arbeidsmigrasjon og velferd i Europa og Kina?" (Does it make sense to compare work migration and welfare in Europe and China?), (commentary article, in Norwegian). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 197-206 vol. 2 2016.

Academic papers under review in pair reviewed journals:
Gåsemyr, Hans Jørgen, and Tor Midtbø: “Give, but Not Take: Attitudes toward Redistribution among China’s Communist Party Members”. Finalized and in review, international peer reviewed journal

Kristin Dalen: “Moral matters (most) at the top – money matters (most) at the bottom” - Dimensions of political trust - what matters when people decide to trust the government? Finalized and in review China Quarterly

Kristin Dalen: “Let the State take care of it!” - Changing perceptions about the role of the state in Chinese welfare provision. Finalized and in review Modern China

Rapporter:
Kristin Dalen and Hedda Flatø (2015), “Chinas Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism?”. Fafo note

Kronikker:
• Kristin Dalen (2017): «Krigen mot fattigdom», Dagens Næringsliv, 16. september, 2017
• Hans Jørgen Gåsemyr (2017): «Mer enn laks og menneskerettigheter», NRK Ytring 5. april
• Kristin Dalen (2017): «Nå rettes verdens øyne mot Kina» NRK Ytring, 5. mars
• Hans Jørgen Gåsemyr (2016): «Fem kritiske år for Kina», Dagens Næringsliv, 12. mars. 2016
• Kristin Dalen and Kathinka Fürst (2015): «Krakk på kinesisk», NRK Ytring, 29. august
• Stein Kuhnle (2015): “Add a Nordic touch to China’s welfare society” in China daily

Fafo i Kina

Fafo har drevet forskningsaktiviteter i Kina siden 1994, og har utviklet et nært samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina konsentrerer seg om velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft, med spesiell vekt på konsekvenser av sosial og økonomisk endring for folks hverdag. Fafo er også engasjert i politiske analyser og i dialog med kinesiske myndigheter og forskere. Fafo har et regionkontor i Beijing. Les mer om Fafos forskning i Kina (engelsk)

 

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi