logo fafo 194x64
Opptak 26. januar: Fafo-frokost om voksne som tar fagbrev

Fire av ti som gjennomfører og består en fagprøve er voksne. Fafo og Frischsenteret har sett nærmere på hvem disse er. På dette seminaret presenteres funn, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene i arbeidslivet er invitert til å kommentere.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi