logo fafo 194x64
Asyl og migrasjon
Asyl og migrasjon

Kontakt

Fullførte prosjekter

Fafo har et av Norges største forskningsmiljøer for migrasjonsforskning. Våre migrasjonsforskere har søkelys på hele migrasjonsprosessen, fra migrasjonsbeslutningen, forhold i avsenderland og flyktningleirer, til møtet med asyl- og mottakssystemene eller arbeidsmarkedet i Europa, integreringsutfordringer når migrantene møter det norske samfunnet, til hvordan det går med barna deres i utdanning og arbeidsliv og de langsiktige konsekvensene for det norske samfunnet, eller retur og re-integrering i de tilfellene det er aktuelt. Dette gir Fafo en helhetlig tilnærming til migrasjonsfeltet som man finner i svært få forskningsmiljøer, i Norge og internasjonalt.

Publisering

 • Aasland, A. & Tyldum, G. (2016). Opportunities and risks among the migrant workers in the hotel industry in Oslo. Nordic Journal of Migration Research, 6(2).

 • Tyldum, G. (2015). A Welcomed Separation. Understanding female migration in light of limited access to divorce. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

 • Stave, S. E. & Kattaa, M. (2015). Labour force and unemployment trends among Jordanians, Syrians and Egyptians in Jordan: 2010-2014. Analytical paper. ILO and Fafo.
 • Weiss, N. (2015). Ønsket om å bli som andre barn. Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad. I S. K. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (red.), Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Oslo: Gyldendal.

 • Tyldum, Guri (2014), Motherhood, Agency and Sacrifice in Narratives on Female Migration for Care Work. Sociology December 15, 2014

 • Tyldum, Guri (2013), “Dependence and Human Trafficking in the Context of Transnational Marriage” in International Migration. DOI: 10.1111/imig.12060

 • Brunovskis, A. (2010). Irregular migration research in Norway: Reflections on research ethics and methodological challenges based on a method development project . In K. Hviid, M. B. Jørgensen, S. Meret & T. L. Thomsen (eds.), Irregular migration in a Scandinavian perspective (pp. 47–71). Maastricht: Shaker Publishing.

 • Brunovskis, A. & Bjerkan, L. (2008). Research with irregular migrants in Norway. Methodological and ethical challenges and emerging research agendas. UDI FoU-report June.
 • Tyldum, G. & Brunovskis, A. (2005). Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking. International Migration, 43(1/2).

Fafo-rapporter

 • Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
  Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
  Fafo-rapport 2018:05
 • Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
  Policy and practice at the edge of the European Union
  Fafo-report 2017:23
 • Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
  Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
  Fafo-rapport 2017:22
 • Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
  Konsekvenser for levekår og integrering
  Fafo-rapport 2017:07
 • Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
  Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
  Fafo-rapport 2017:02
 • Svein Erik Stave and Solveig Hillesund
  Fafo-report 2015:16
 • Nerina Weiss
  Asylbarn med endelig avslag
  Fafo-rapport 2013:47
 • Silje Sønsterudbråten
  Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
  Fafo-rapport 2013:01
 • Silje Sønsterudbråten
  Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet
  Fafo-rapport 2012:38
 • Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen
  Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
  Fafo-rapport 2012:37
 • Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
  A study of living conditions of irregular migrants in Norway
  Fafo-report 2011:03
 • Silje Sønsterudbråten
  Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser
  Fafo-rapport 2010:46
 • Cecilie Øien
  En studie av enslige mindreårige asylsøkere
  Fafo-rapport 2010:20
 • Guri Tyldum and Marianne Tveit
  A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway
  Fafo-report 2008:26
 • May-Len Skilbrei and Marianne Tveit
  Perceptions of Repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway
  Fafo-report 2007:01

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi