logo fafo 194x64

Aktive prosjekter

Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Stokke kommune har utviklet og implementert en egen teamstruktur kalt «Nyskapende teamstruktur» for de kommunale barnehagene.

Den kompliserte omleggingen – hva blir virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon?

En analyse av hvordan en ny offentlig tjenestepensjon vil slå ut for ulike medlemsgrupper i NTL.

Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell

Hva er de avgjørende kjennetegn ved en ny påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning i et kjønns- og likestillingsperspektiv?

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter

Pensjonistforbundet har bedt Fafo vurdere hvordan en analyse og utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres.

Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information

Worker protection regulation for posted workers in the EU is seriously inadequate.

Seniorpolitikk i varehandelen

Prosjektet ønsker å se på betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen  og er et samarbeid mellom Handel og Kontor i Norge, Virke, Fafo, Senter for seniorpolitikk og Fellestiltakene LO-VIRKE

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad blir ansatte oppmuntret eller begrenset til å bruke sin ytringsfrihet?

Heltidskultur i Bodø kommune

Prosjektet skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

Methodology training and technical support for CASTED, phase I

The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

Indonesia PACER Program Review

The purpose of the assignment is to conduct mid-term evaluation of the PACER (Popular Control and Effective Welfarism) joint research program.

Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) når det rettes mot særskilte målgrupper av foreldre – foreldre som frykter at deres ungdom radikaliseres og foreldre i asylmottak?

Verneombudsordning under press?

Hovedhensikten med dette prosjektet er å kartlegge verneombudenes rolle i komplekse prosjekter.

Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Formålet med prosjektet er å utarbeide et forslag til et indikatorsett for å kartlegge diskriminerings- og likestillingssituasjonen for innvandrere, deres barn, urfolk og nasjonale minoriteter.

Inkludering og mangfold i REMA 1000

I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan endringer i forbindelse med delingsøkonomien, alternativt formidlingsøkonomien, kan forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedet i de nordiske landene.

<<  1 2 3 4 [56 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi