logo fafo 194x64
Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Justisdepartementet

I 2014 innførte regjeringen en ny ordning rettet mot etablereropplæring for innvandrere.

Gjennom denne ordningen kan kommuner og fylkeskommuner søke IMDi om prosjektstøtte for å gjøre det ordinære tilbudet om etablereropplæring bedre tilrettelagt for innvandrere som ønsker å etablere sin egen virksomhet. Når tilskuddsordningen nå skal evalueres er det nyttig å spørre både hvordan ordningen har fungert til i dag, og hvordan den kan bidra inn i det store bildet. Spørsmålet er hvilke betingelser som må være til stede for at IMDi og prosjekteierne skal lykkes med å styrke innvandreres forutsetninger for å etablere egen virksomhet?

  • Prosjektperiode: september 2017
  • - : februar 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi