logo fafo 194x64

Ny Fafo-rapport: Foreldreveiledning – virker det?

27.10.16

Foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg blant annet om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. Denne rapporten gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker. Det har stor betydning hvordan tiltakene gjennomføres og om man får til en god relasjon med foreldrene. Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten på oppdrag fra Bufdir.

Fafo-tv fra 08:30: Foreldreveiledning - virker det?

26.10.16

Foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg blant annet om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. Vi lanserer en rapport som gir oppdatert kunnskap om veiledningsordningene for foreldre flest, og om de virker.

Se opptak av "Lovløse forhold i norske farvann?"

26.10.16

På utlandsregistrerte skip gjelder i hovedsak ikke norsk rett – selv om de ansatte er norske og jobber fast i norske farvann. Hva er konsekvensene, og har vi et juridisk grunnlag for å beskytte norske – og utenlandske – arbeidstakere? Dette er tema for Fafo Østforum arrangement «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. oktober.

Er global ernæring fortsatt ingens ansvar?

25.10.16

I dette oppfølgingsprosjektet ser Anne Hatløy (bildet), Tone Sommerfelt og Liv Elin Torheim (HIOA) på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring. I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Prosjektet finansieres av Redd Barna, og det avsluttes i januar 2017.

Vellykket konferanse om migrasjon og asylsystemet

21.10.16

Migrasjon er en av de viktigste utfordringene for politikerne i dagens samfunn, sa statsminister Erna Solberg under åpningen av dagens konferanse på Fafo. Eksperter fra de nordiske landene var samlet for å belyse ulike sider ved og framtiden til europeisk asyl- og migrasjonspolitikk.

Ny Fafo-rapport: En ideell forskjell?

14.10.16

Hva særpreger spesialisthelsetjenester levert av ideelle organisasjoner, sammenliknet med offentlige og kommersielle aktører?  I denne rapporten tar vi for oss rollen ideelle aktører spiller innen spesialisthelsetjenesten, omfanget av og innretningen på tjenestene, og erfaringer fra bestillere, arbeidstakere og brukere. Rapporten er skrevet av Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter.

Undersøkelse om sextrakassering på jobb

14.10.16

Hver femte ansatte i hotell- og restaurantbransjen har opplevd sex-trakassering på jobb, skriver Fri Fagbevegelse, med henvisning til foreløpige tall fra en ny Fafo-undersøkelse som gjennomføres av Mona Bråten. De endelige resultatene fra denne undersøkelsen, som omfatter medlemmer i Fellesforbundet og Fagforbundet, vil bli publisert ved årsskiftet.

Opptak fra seminar om arbeidsrettene i Norden

13.10.16

Hva er forskjellen på arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark? Vi inviterte lederne for de tre arbeidsrettene til å redegjøre for forskjellene og å diskutere domstolenes betydning.

Nytt prosjekt om Housing First i Bergen og Sandnes

12.10.16

To Housing First-prosjekter i  Bergen og Sandnes skal evalueres: Har disse ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og / eller psykiske lidelser? Når man brukerne på en bedre måte med denne metoden? Helse Vest er oppdragsgiver, og arbeidet skal utføres av Inger Lise Skog Hansen og Vidar Bakkeli.

Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser

07.10.16

Halvparten av de tillitsvalgte har tatt initiativ til at virksomheten skal ta inn lærlinger på arbeidsplassen. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel, skriver Anna Hagen Tønder. Artikkelen er publisert hos Arbeidslivet.no.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi