logo fafo 194x64
  • Vi gratulerer Mark Taylor som doktor

    14. desember 2017

    Mark Taylor forsvarte sin avhandling for graden Dr Philos, War Economies and International Law: Regulating the Economic Activity of Armed Conflicts, ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo i dag. I avhandlingen stiller han spørsmål om hvorvidt folkeretten regulerer den økonomiske aktiviteten som bidrar til å opprettholde krig. Vi gratulerer!

Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark

15.12.17

Hvordan ivaretar fagbevegelsen sin arbeidsgiverrolle? Dag Olberg har sett på hvordan dette er organisert i Sverige og Danmark. Studien er finansiert av Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening AAF.

Var vårens matematikkeksamen rettferdig?

14.12.17

Forskere ved Fafo og HiOA har evaluert matematikkeksamen gitt på 10. trinn våren 2017. Konklusjonen er at eksamenen var både god og rettferdig. Det mener både elever, lærere og sensorer. Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad har skrevet rapporten på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet følges opp i 2018 og 2019.

Når sjefen er en app

14.12.17

På få år har den såkalte delings- eller plattformøkonomien fått fotfeste. Effektiv og brukervennlig teknologi har skapt både begeistring og bekymring. Nå viser Fafos undersøkelse at disse plattformene skaper svært få jobber i Norge. Rapporten er skrevet av Kristin Alsos (bildet), Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Inkludering og mangfold i Rema 1000

12.12.17

I varehandelen stilles det ikke store krav til formell utdanning ved ansettelse, og det er mulig å avansere uten høyere utdanning. Rema 1000 har mål om inkludering og mangfold, og Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen (bildet) har undersøkt hvordan dette fungerer i praksis. Kortrapporten publiseres i dag, mens hovedrapporten fra prosjektet vil bli publisert i januar.

Effekter av økt lærertetthet

12.12.17

Ekstra lærerstillinger i ungdomsskolen har liten effekt på karakterene. Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, der Silje Andresen og Jon Rogstad er medforfattere. I sin del av studien har de intervjuet skoleledere, lærer og elever om hvordan de opplever satsingen og skolehverdagen mer generelt.

Fafo Østforum videreføres

11.12.17

Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2018. Det er nå 25 deltakere i forumet, med Skatteetaten som den nyeste. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 13 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.

Kunnskap om kjønn og utdanning i Vest-Afrika

08.12.17

Situasjonen for jenter i regionen er utfordrende. En stor barriere mot utdanning er ideen om at jenter skal gjøre andre ting enn å gå på skole. Spesielt utsatt er barn med en funksjonshemning, som lever i fattigdom eller er hjemløse, som er under forflytning, eller bor i områder utsatt for konflikter eller vold. Rapporten er skrevet av Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings.

Ny offentlig tjenestepensjon

07.12.17

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor er på trappene. Den endelige utformingen er ikke bestemt, men den såkalte «påslagsmodellen» er favoritt. Her diskuteres aktuelle produktvarianter med utgangspunkt i at den enkelte skal ha den samme pensjonen uansett hvilken modell som velges og at kjønnsnøytraliteten ivaretas.Geir Veland (bildet) og Pål Lillevold fra Lillevold & Partners har skrevet rapporten på oppdrag fra Storebrand.

Flere styrer – færre ansattevalgte

06.12.17

I hvor mange – og hva slags – selskap og konsern har de ansatte valgt styrerepresentanter? Det viser seg at ordningen bare er på plass i hvert femte selskap og hvert sjette konsern, og også at andelen er på vei nedover. Dette skriver Inger Marie Hagen i en artikkel i Søkelys på arbeidslivet. Resultatene er basert på selskapsinformasjon fra konsern og selskap med minst 30 ansatte.

Barn med funksjonshemninger løftes opp

05.12.17

Det er med stor glede vi leser at den nye utenriksministeren vil prioritere barn med nedsatt funksjonsevne i opptrappingen av norsk utdanningsbistand. Et slikt fokus er helt nødvendig, skriver Anne Kielland i denne kronikken i Vårt Land, tilgjengelig på Verdidebatt.no.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi