logo fafo 194x64

Arrangementer

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

Nordisk konferanse
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo Østforum seminar
Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

Fafo-seminar
 • Torsdag 11. mai 2017
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I lønnsoppgjørene spiller meklerne ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. Norge, Sverige og Danmark har meklingsinstitutter som også bidrar til koordinering mellom ulike tariffområder. På dette seminaret fortalte lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene om sin rolle, og vi så også på hvilke utfordringer de står overfor.

AVLYST: Partssamarbeid på virksomhetsnivå – hva kan privat servicesektor lære av industrien?

AVLYST: Partssamarbeid på virksomhetsnivå – hva kan privat servicesektor lære av industrien?

Fafo-seminar
 • Mandag 24. april 2017, kl. 14:00–15:30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Dagens seminar er dessverre avlyst.På grunn av store forsinkelser på Gardermoen rekker ikke de danske innlederne å komme til seminaret.
  Vi vil se om det er mulig å arrangere dette seminaret på et senere tidspunkt.
  Ny invitasjon vil i så fall bli sendt ut.

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

Fafo-seminar med rapportlansering
 • Fredag 21. april, kl. 09:00–10:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Rus og psykisk helsearbeid er områder hvor mange kommuner har store utfordringer. Mange rusmiddelavhengige er bostedsløse. I Bergen og Sandnes har man forsøkt en modell kalt Housing first. Bostedsløse med rus- og psykiske helseproblemer har fått ordinær bolig i vanlige nabolag og oppfølging fra et eget team. Hvordan har det gått, og hva kan man lære av modellen? På dette seminaret ble Fafos evalueringsrapport lansert.

Folkeavstemning i Tyrkia: Betydning og konsekvenser

Folkeavstemning i Tyrkia: Betydning og konsekvenser

Fafo-seminar
 • Torsdag 6. april 14:00 - 16:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Om noen få uker skal det avholdes folkeavstemning i Tyrkia. Det skal stemmes over en konstitusjonsendring som vil flytte makt og myndighet fra parlamentet til presidenten. Tilhengere hyller forslaget som et viktig og nødvendig steg i å styrke Tyrkia både innenrikspolitisk og internasjonalt, og samle et splittet land under én sterk leder. Motstandere frykter at konstitusjonsendringene vil bety slutten på et demokratisk styre, og gjøre Tyrkia til et diktatur.

Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 4. april, kl. 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Lang ventetid i mottak oppleves som svært belastende. Det kan føre til helseplager, passivisering og demotivering. Tiden i mottak forsinker flyktningene i å etablere et nytt liv i Norge.

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Fafo Østforum seminar
 • Mandag 3. april 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette seminaret.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi