logo fafo 194x64

Arrangementer

Fafokonferansen 2017: Tillit i populismens tid

Fafokonferansen 2017: Tillit i populismens tid

 • Torsdag 23. mars 09:00 - 15:30
 • Gamle Museet, Dronningens gate 4
 • Et velfungerende samfunn er avhengig av tillit. Populismens frammarsj i flere land i Europa og presidentvalget i USA tyder på at folks tillit til samfunnsinstitusjoner er i kraftig endring. Får vi de samme endringene i Norge og Norden? Hva truer tilliten? Hvordan står det til med tilliten til politikere, offentlige tjenester, fagforeninger, arbeidsgivere, forskere og journalister?

Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy

Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy

Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs?

Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Onsdag 15. februar, kl. 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • «Alle» er enige om at fagbrev er bra. Men barne- og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport som ble presentert på denne Fafo-frokosten.

Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 14. februar 2017 kl. 08:30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Delingsøkonomien er i vekst og forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter. 6. februar var lanseringsdato for Delingsøkonomiutvalgets rapport. 

Kinas utfordringer i Hanens år

Kinas utfordringer i Hanens år

Fafo-frokost
 • Tirsdag 7. februar, kl. 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Den 28. januar går Kina inn i Hanens år. Forholdet mellom de to stormaktene Kina og USA er på frysepunktet, mens Norge har "normalisert" forholdet til Kina. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina gjennom Hanens år? Fafo hadde invitert Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 31. januar, kl. 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret ble hovedfunnene fra rapporten presentert, og det var kommentarer fra sentrale aktører.

Voksne som tar fagbrev - hvem er de?

Voksne som tar fagbrev - hvem er de?

Fafo-frokost
 • Torsdag 26. januar, kl. 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fire av ti som gjennomfører og består en fagprøve er voksne, det vil si at de er 25 år eller eldre. Fafo og Frischsenteret har sett nærmere på hvem disse er. Analysene viser at de fleste ikke har fullført videregående opplæring tidligere, og at muligheten for å ta fagbrev som voksen bidrar til å redusere sosial ulikhet. På frokostseminaret presenterte forskerne flere funn, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Trude Tinnlund fra LO og Kristian Ilner fra NHO kommenterte.

Byggenæringen 2008–2014: Færre unge – økt arbeidsinnvandring

Byggenæringen 2008–2014: Færre unge – økt arbeidsinnvandring

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Onsdag 18. januar, kl. 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. På dette frokostseminaret ble resultatene presentert. Sentrale aktører i næringen var invitert til å kommentere.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi