logo fafo 194x64

Fafo-tv

Opptak 24. nov: Fafo-frokost om fagopplæringen

Hvordan vurderer partene mulighetene for å få trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen til å fungere bedre? Det dreier seg blant annet om å finne en god balanse mellom utdanningspolitiske hensyn og arbeidslivets behov for kompetanse.

Opptak 10. nov: Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?

Lønnsforskjellene øker, og lønna til de lavest lønte i privat sektor har mer eller mindre stått stille siden 2008. I nordisk sammenheng skiller Norge seg ut, med størst forskjeller mellom de lavest lønte og de med «vanlige» lønninger. Fortsetter utviklingen, kan vi om noen år ha de samme lønnsforskjellene som Tyskland og England har i dag. Hvem har ansvaret, og hva kan eventuelt gjøres? Seminaret ble arrangert i regi av Senter for lønnsdannelse.

Opptak 4. november: Bidrar turnus til heltidskultur?

Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret ble boka presentert ved tre av forfatterne. Deretter ble partene i arbeidslivet utfordret til å reflektere over resultatene som er oppnådd.

Opptak 27 okt Fafo-frokost om foreldreveiledning

Frokostseminar med rapportlansering. Rapporten Foreldreveiledning - virker det? gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker.

Opptak 26. okt Fafo Østforum seminar om arbeidsforholdene i norske farvann

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum den 26. oktober.

Opptak 21. oktober: Internasjonal konferanse om migrasjon og asylpolitikk

På konferansen European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic perspectives samles eksperter fra samtlige nordiske land for å diskutere hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Sendingen er delt opp i fire sesjoner. Lenke til de tre første under:

Session 09.00-11.00 Opening & Europe as Destination – European Migration Management

Session 11.20-12.35 Protection in Europe – The Common European Asylum System for the 

Session 13.20-14.35 Return Policies

Opptak 20. oktober: Arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark

Hva er forskjellen på arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark? Vi inviterte lederne for de tre arbeidsrettene til å redegjøre for forskjellene og å diskutere domstolenes betydning.

Opptak 29. sep Fafo-seminar med rapportlansering: Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterer til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi