logo fafo 194x64

Fafo-tv

Opptak 8. mars: Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet. Se opptak av seminaret.

Opptak 15. februar: Fafo-frokost om barne- og ungdomsarbeidere

På denne Fafo-frokosten presenteres en ny rapport som viser at barne- og ungdomsarbeiderne ikke får brukt sin kompetanse fullt ut.

Opptak 14. februar: Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

Delingsøkonomien er i vekst og forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter. Dette seminaret spør hvilke løsninger og alternativer partene i arbeidslivet ser for seg i møtet med nye forretningsmodeller og løsere tilknytningsformer?

Opptak 7. februar: Fafo-frokost om Kinas utfordringer i Hanens år

Den 28. januar går Kina inn i Hanens år. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina? Fafo inviterte Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Opptak 31. januar: Fafo-frokost om virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon

På dette seminaret ble det presentert en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. Rapporten viser at en ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi