logo fafo 194x64

Fafo-tv

Fafokonferansen 2017: Tillit og samarbeid i offentlig sektor

Diskusjon mellom Paul Chaffey, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Marit Hermansen,  president, Den norske legeforening, Jon Leirvåg, forbundsleder NTL og Anne-Kari Bratten,  administrerende direktør, Spekter. Diskusjonen ledes av Jon M. Hippe og Sissel Trygstad fra Fafo.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi