logo fafo 194x64

Arbeidsliv og arbeidsmarked

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem. Sentrale spørsmål er: Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Allmenngjøring og minstelønn

Anne Mette Ødegård

Ansettelsesformer

Kristine Nergaard

Arbeidsinnvandring

Anne Mette Ødegård

Arbeidsmiljø

Mona Bråten

Arbeidstid

Dag Olberg

Den nordiske modellen

Tone Fløtten

Lønn og lønnsdannelse

Bård Jordfald

Partssamarbeid

Inger Marie Hagen

Plattformøkonomi

Kristin Jesnes

Ytringsfrihet og varsling

Sissel C. Trygstad

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi