logo fafo 194x64

Prosjektnyheter

Nytt prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Nytt prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

09. februar 2017

Det finnes mye kunnskap om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på samfunnsnivå. Men hva som skjer ute på arbeidsplassene, vet vi mindre om. I dette prosjektet reises spørsmålet om hva det er som bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller i virksomhetene. Ragnhild Steen Jensen er prosjektleder og skal se nærmere på bransjene varehandel, transport, sykehjem og barnehage. LO er oppdragsgiver.

Nytt prosjekt om gatebarn i Georgia og Aserbajdsjan

Nytt prosjekt om gatebarn i Georgia og Aserbajdsjan

06. februar 2017

Anna Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt skal på oppdrag fra UNICEF Georgia kartlegge situasjonen for gatebarn i Georgia og Aserbajdsjan. Utredningen omfatter barnas livserfaringer og hvordan de tjener til livets opphold, i tillegg til å se på hva som forårsaket et liv på gateplan.

Nytt prosjekt om innvandrerorganisasjoners rolle lokalt

Nytt prosjekt om innvandrerorganisasjoners rolle lokalt

02. februar 2017

Det bevilges hvert år midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i 20 utvalgte kommuner. I dette prosjektet undersøker vi om disse midlene virker integrerende. Dette gjøres ved å kartlegge arbeidet med fordelingen og kontakt med organisasjoner lokalt. Oppdragsgiver er IMDi. Beret Bråten (bldet) er prosjektleder og arbeidet utføres sammen med Ragna Lillevik og Josefine Jahrei

Nytt prosjekt om lokalt trepartssamarbeid i kommunene

Nytt prosjekt om lokalt trepartssamarbeid i kommunene

23. januar 2017

I dette prosjektet, på oppdrag fra Fagforbundet, skal Leif Moland sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren. Disse erfaringene har synliggjort at trepartssamarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og politikere bidrar til bedre resultater.

Utfordringer for arbeidstakermedvirkningen

Utfordringer for arbeidstakermedvirkningen

02. januar 2017

Forutsetninger for og utfordringer med arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser er tema for dette prosjektet. Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkningen. Prosjektet ledes av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Ved Fafo er det Mona Bråten og Rolf Andersen som er medarbeidere.

Hva slags erfaringer har kommunene med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven?

Hva slags erfaringer har kommunene med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven?

22. desember 2016

Nye bestemmelser om midlertidige ansettelser trådte i kraft fra 1. juli 2015. Nå ønsker KS å finne ut hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med lovendringen. Ved Fafo er det Johannes Oldervoll, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos som skal gjennomføre undersøkelsen.

Fafo med på utdanningsprosjekt i Niger og Mali

Fafo med på utdanningsprosjekt i Niger og Mali

20. desember 2016

Overgangen fra barne- til ungdomsskole er sårbar, spesielt for jenter. Fafo skal, sammen med Strømmestiftelsen, gjennomføre en studie av såkalte "hurtigskoler" for barn mellom 12 og 14 år i Sahel-regionen. Målet er å få flere til å fullføre ungdomsskolenivå, og effektene av programmet skal dokumenteres. Det er Forskningsrådet i samarbeid med Norad og Innovasjon Norge som står bak. Anne Kielland er Fafos prosjektleder.

Nytt prosjekt: Teambasert styrermodell i Stokke kommune

Nytt prosjekt: Teambasert styrermodell i Stokke kommune

14. desember 2016

Stokke kommune har laget en egen teamstruktur for de kommunale barnehagene. Etter tre års erfaring skal denne styrermodellen evalueres av Mona Bråten (prosjektleder) og Ragnhild Steen Jensen. Fafo har tidligere kartlagt omfang og erfaringer med alternative styrermodeller i norske barnehager, i rapporten Tidsbruk i barnehagene.

Fafo med i europeisk prosjekt om utstasjonerte arbeidstakere

Fafo med i europeisk prosjekt om utstasjonerte arbeidstakere

12. desember 2016

I hvilken grad klarer tilsynsapparatet å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidstakere i EUs indre marked? Utgangspunktet er nye reguleringer og muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Det er tema for dette europeiske prosjektet, som ledes av Universitetet i Jyväskylä. Fafos Anne Mette Ødegård (bildet) og Kristin Alsos er norske bidragsytere.

Seniorpolitikk i statlige virksomheter

Seniorpolitikk i statlige virksomheter

08. desember 2016

Tove Midtsundstad er leder for et nytt prosjekt som skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk: Hva er virksomhetenes og seniorenes behov, og hva er holdningen til seniorpolitikk? Rekrutteres det folk over 55 år? Kommunal- og moderniseringsdepartementet er oppdragsgiver, og arbeidet skal gjøres sammen med Åsmund Hermansen og Roy A. Nielsen.

Nytt prosjekt: Utvikling av gode yrkesfaglærere

Nytt prosjekt: Utvikling av gode yrkesfaglærere

30. november 2016

Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å gi undervisning som er relevant både for elever og for arbeidslivet? Det er et sentralt spørsmål i prosjektet som utføres på oppdrag fra KS. Behovet for etter- og videreutdanning blant yrkesfaglærerne er noe av det som skal kartlegges. Det skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder (prosjektleder), Sol Skinnarland og Tove Mogstad Aspøy

Nytt prosjekt om seniorpolitikk i varehandelen

Nytt prosjekt om seniorpolitikk i varehandelen

29. november 2016

Hva er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen? I dette prosjektet skal det skaffes en oversikt over hvordan det arbeides med seniorpolitikk i denne delen av arbeidslivet. Hensikten er å gi kunnskap som kan brukes i IA-arbeidet. Prosjektet er på oppdrag fra Fellestiltakene LO-Virke og Senter for seniorpolitikk, og skal gjennomføres av Anne Inga Hilsen og Åsmund Hermansen.

[12 3 4  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi