logo fafo 194x64

Fafo i media

Lærere går senere av med pensjon

fredag, 17 februar 2017

– Vi ser at forventet pensjonsalder har økt ganske markant for lærerne sammenlignet med andre grupper i kommunene. Lærerne står lenger i jobb nå enn før, sier Roy A. Nielsen. Se Fafo-rapporten Pensjonsuttak før fylte 67 år.

Utdanningsnytt

Byggenæringen tror på fremtiden, men trenger flere folk

fredag, 17 februar 2017
Fafo har anslått et behov på 7.000 til 8.000 nye fagarbeidere per år fram til 2030.
NTB-melding gjengitt i flere media.

Avisen Agder

Åpner for plattformaksjonisme

fredag, 17 februar 2017
Kollektiv forhandlingsrett kan løse noen av utfordringene knyttet til arbeidsforhold i delingsøkonomien. Men ikke så lenge plattformene nekter å ta arbeidsgiveransvar og oppdragstakerne ikke organiserer seg, mener Kristin Jesnes og Jon Erik Dølvik. Også i Ukeavisen Ledelse: Delingsøkonomien kan gi økte skatteinntekter.

Kontraktoppfølging det svake ledd i kampen mot arbeidslivskrim

torsdag, 16 februar 2017
Kommunale tiltak mot arbeidslivskriminalitet handler mye om å være våken gjennom anbudsprosessen og frem til kontrakt er underskrevet, fremgår det av en fersk rapport. Se Fafo-rapporten Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Anbud365

Avlyser automatiseringkrisen - robot-frykten er overdrevet

torsdag, 16 februar 2017

Johan Røed Steen (...) viste til forskning som spår at automatisering kan føre med seg flere goder for arbeidstagere, blant annet høyere velferd, lønn og mer fritid.

Fagbladet

- Del opp kontraktene!

torsdag, 16 februar 2017
- Offentlige innkjøpere må vise samfunnsansvar og være mer innovative i anskaffelsene, mener næringsminister Monica Mæland (H). Artikkelen viser til Fafo-rapporten Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Byggmesteren

Slik kan flere fullføre skolen

torsdag, 16 februar 2017
Tidlig innsats, flere læreplasser, mulighet til å ta fagbrev for voksne, mer heltid og bedre norskopplæring kan ifølge Anna Hagen Tønder få flere gjennom videregående skole, skriver Kommunal Rapport.

Somaliske kvinner: For alltid uten jobb?

onsdag, 15 februar 2017
Det vises bl.a. til artikkelen Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV  i Tfs 03 /2016, skrevet av Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin.

Utrop.no

Delingsøkonomien kan gjøre flere fattige og sårbare

tirsdag, 14 februar 2017

Forskere mener at Delingsøkonomiutvalget er naive og tilbakelente i møte med den nye økonomien, Forskning.no.
Intervju med Jon Erik Dølvik i P4.
Tar grep om deling, Klassekampen.
Delingsøkonomien kan utfordre den norske modellen, FriFagbevegelse.no.
Kristin Jesnes og Jon Erik Dølvik har skrevet rapporten Nordic labour markets and the sharing economy for Nordisk ministerråd. Last ned pdf.

Store LO-forbund uenig om TISA-avtale

tirsdag, 14 februar 2017

– Jeg tror ikke vi har så mye å frykte fra TISA som det kanskje kan virke som, sa han (Åsmund Arup Seip) etter ha hørt WTO-toppen Hamid Mamdouh.

Fagbladet

Mer opptatt av å gjøre foreldrene stolte

tirsdag, 14 februar 2017
Barn av innvandrere er mye mer opptatte av å gjøre foreldrene stolte enn andre nordmenn, viser en studie blant førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus, Studien har blitt til Fafo-rapporten Assimilering på norsk.

Utrop.no

Vil gi bistand i bytte mot returavtaler

tirsdag, 14 februar 2017
Returavtaler kan være en effektiv strategi for å oppnå målet om flere tvangsreturer, slår ny rapport fast. Listhaug vil legge mer vekt på å bruke bistand for å få til flere avtaler. Se Fafo-rapporten Retur som avtalt?

NRK

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi