logo fafo 194x64

Fafo i media

Flyktninghjelpen om situasjonen i Myanmar

torsdag, 06 juli 2017
- Det finnes ingen strategi for konfliktløsning i landet. Det sier ekspert om landet. Det vises bl.a. til rapporten Fafo har laget for NORAD.

ABC Nyheter

Litt flere midlertidige

torsdag, 06 juli 2017
Bare fem prosent av norske bedrifter sier de vil ansette flere midlertidig som følge av den nye arbeidsmiljøloven. Det viser underveisrapporten om endringene i arbeidsmiljøloven utarbeidet av SNF og Fafo på oppdrag fra regjeringen.

ANB siste.no

Det kan bli lovfestet lønnsgulv innen servering, overnatting og catering

torsdag, 29 juni 2017

I en Fafo-rapport fra 2014 (Arbeidsforhold i utelivsbransjen) vises det til at bransjen har store utfordringer med useriøsitet og lavlønnskonkurranse.

FriFagbevegelse.no

Nå styrkes varslerne

torsdag, 29 juni 2017

- Nå har loven fått en bredere definisjon. Det er bra for å synliggjøre at også innleide er omfattet av vernet, sier Sissel Trygstad.
Saken er gjengitt i en rekke media.

ANB siste.no

LO-tungvekter: Hybrid vel så bra som innskudd

onsdag, 28 juni 2017

Han viser til en fersk rapport om hybrid tjenestepensjon (skrevet av) Jon M. Hippe og aktuar Pål Lillevold i Aktuarene Lillevold & Partners.

Seniorpolitikk.no

Kommunene knebler ansatte

onsdag, 28 juni 2017
Over halvparten av landets kommuner mener det ikke er akseptabelt at deres ansatte ytrer seg kritisk om kommunen i media. – (...) det oppsiktsvekkende er de ambivalente følelsene ledere har til temaet, sier Sissel Trygstad.

ANB siste.no

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

tirsdag, 27 juni 2017
Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

Kilden

Enklere tjenestepensjon presser seg fram

tirsdag, 27 juni 2017
Det er på høy tid å få en forenkling av reglene for private tjenestepensjoner, mener Jon Hippe.

Seniorpolitikk.no

Hvorfor blir ingen dømt for kjønnslemlestelse i Norge?

tirsdag, 27 juni 2017

Fafo-forskere hevdet i en rapport fra 2014 at de politiske tiltakene mot kjønnslemlestelse i Norge tar utgangspunkt i at det er et stort fenomen.

Forskning.no

Begrunner likestillingsidealer ut fra islam

fredag, 23 juni 2017

Ifølge sosiolog Jon Horgen Friberg (...) har en del minoritetsungdom et mye mer negativt syn på homofili enn unge uten innvandrerbakgrunn. Se Fafo-rapporten Assimilering på norsk.

Kilden

Underlig at regjeringen vil fjerne utdanningen vår (...)

fredag, 23 juni 2017
Regjeringen vil fjerne sikkerhetsfaget. Tillitsvalgt i Securitas, John Anders Hagen, fortviler. Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Først på stedet.

Arbeidsmanden

Arbeidsmiljøet har vesentlig betydning for tidligpensjonering

fredag, 23 juni 2017
Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Det har Fafo i samarbeid med STAMI og nordiske partnere prøvd å finne ut (...). - Les mer om Fafo-notatet The impact of the working environment on work retention of older workers.

Seniorpolitikk.no

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi