logo fafo 194x64

Fafo i media

Jentebistand er viktig, men glem ikke gutta!

fredag, 16 februar 2018

Bistandsaktuelt

Tajik frykter stadig mer midlertidighet

fredag, 16 februar 2018
Forskere slakter regjeringens liberalisering av regelverket for midlertidig ansettelse. Tajik viser bl.a. til artikkelen Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? i Søkelys på arbeidslivet.

Dagsavisen

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn blir diskriminert i arbeidslivet.

torsdag, 15 februar 2018
Ragnhild Steen Jensen deltar i debatten.

NRK P1 Her og nå

Ap-Hadias bønn til KrF:Snu om økt midlertidighet

torsdag, 15 februar 2018

Hun viser til at en FAFO-rapport fra 2017 viser noen av de samme tendensene, og ber KrF om å snu i spørsmålet. (Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? i Søkelys på arbeidslivet.

Dagbladet

Ingen gevinst av økt mulighet for midlertidige jobber

torsdag, 15 februar 2018

Unge under 30 år med lav utdanning drar ikke spesielt nytte av midler­tid­ige ansettelser, sammenlignet med dem over 30 år, slår Jørgen Svalund fast.

Dagsavisen

#meetoo i helse- og omsorgssektoren

torsdag, 15 februar 2018
En Fafo-rapport fra 2017 viser at en av fem ansatte i helse- og omsorgssektoren er blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb.

Den norske tannlegeforenings Tidende

38 prosent sliter med å få tak i fagarbeidere

onsdag, 14 februar 2018

Ifølge Fafos framskrivninger vil byggenæringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent per år frem til 2020. Se Fafo-rapporten Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014.

Byggeindustrien

FriFagbevegelse.no

Hvorfor er det mer heltid i Finnmark enn ellers i landet?

tirsdag, 13 februar 2018
Finnmarkskommunene skiller seg ut ved at de har mer heltid enn kommunene lenger sør. Men heller ikke i Nord-Norge fins en eneste kommune uten mye deltid. Leif E. Moland registrerer at utviklingen ikke beveger seg mot mindre deltidsarbeid.

Fagbladet

Gode ledere kan være nøkkelen til lavere sykefravær

mandag, 12 februar 2018
Ledere som tar de ansatte på alvor, som er streng, men rettferdig, som skaper tillit og trygghet, vil ofte få sykefraværet ned, mener Lise Lien.

FriFagbevegelse.no

Frekt å kreve at vi skal vise moderasjon. Vi var aldri med på festen

mandag, 12 februar 2018

- Det vi egentlig ser er at norsk økonomi blir mer lik andre europeiske lands økonomi. Den særnorske lønnsveksten er nok over for nå, sier Bård Jordfald.

Dagbladet

Ingeniører med innvandrer-bakgrunn overrepresentert på ledighetsstatistikken

lørdag, 10 februar 2018

– Jeg tenker at arbeidsgivere i Norge har en drømmearbeidstaker, og at noe av det de kjennetegner med en god arbeidstaker er å være typisk norsk. Det handler for eksempel om det faste håndtrykket og det å ha felles humor og referanser, sier Jon Rogstad.

TV2

NTLs lokale tillitsvalgte får best skussmål

torsdag, 08 februar 2018

Da Åsmund Arup Seip i Fafo presenterte undersøkelsen for NTLs landsstyre i går, steg jubelen mot taket allerede under første foilen: NTL er det desidert best kjente av forbundene i staten.

FriFagbevegelse.no

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi