logo fafo 194x64

To stipendiatstillinger om negative holdninger, antisemittisme og skoleutvikling

Ved Fafo er det to ledige stillinger som PhD-stipendiater knyttet til prosjektet "Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen", finansiert av Norges forskningsråd. Tema for den ene stipendiaten vil være å identifisere og forklare holdninger og holdningsdannelse hos unge mennesker i flerkulturelle kontekster. For den andre stipendiaten vil skolen som institusjon settes i sentrum. Her skal det fokuseres særskilt på skolens arbeid og potensialet for skoleutvikling.

Innenfor overnevnte rammer skal stipendiatene utvikle sitt eget prosjekt. Sammen med søknaden bes søkerne derfor om å sende en prosjektbeskrivelse på 1-2 sider, som skisserer mulige problemstillinger, analytisk rammeverk og metodisk opplegg for et doktorgradsprosjekt. Skissen som lå til grunn for tildeling fra NFR sendes ut på forespørsel. Begge stipendiatene vil knyttes til flere pågående prosjekter ved Fafo, blant annet Children of Immigrants Longitudinal Survey (CILS), samt andre prosjekter som tematiserer skoleutvikling (se www.fafo.no). Søkere bes om å foreslå hvordan kobling til andre prosjekter kan gjøres. Etter tilsetting vil endelig skisse utarbeides sammen med forskere og prosjektleder ved Fafo.

Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Det forutsettes at stipendiatene søker og blir tatt opp på et godkjent PhD-program ved universitet eller høyskole. På Fafo vil stipendiatene tilhøre forskningsgruppa Migrasjon, integrasjon og kompetanse (MIK). Denne forskningsgruppa består av om lag 15 personer, hvor av flere er stipendiater. MIK er én av fire forskningsgrupper ved Fafo.

Stipendiatstillingene er treårig med oppstart 1.1 2018, og forutsetter at stipendiatene har Fafo som arbeidsplass.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • Utdanning på hovedfags- /mastergradsnivå.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid.'
 • God metodekompetanse.
 • Karakteren B/2,3 eller bedre på master-/hovedoppgaven og samlet på mastergraden.

Det er en fordel at du har

 • Samfunnsvitenskapelig bakgrunn, men søkere med annen faglig bakgrunn kan også komme i betraktning.
 • Kjennskap til oppdragsforskning.
 • Erfaring med innhenting og analyse av kvalitative data og/eller tilrettelegging og analyse av kvantitative data.
 • Relevant erfaring fra anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Vilkår

 • Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest seks måneder etter tiltredelse.
 • Opptak til et relevant doktorgradsprogram ved universitet eller høyskole.

Vi tilbyr deg

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø.
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Stipendiat har en ramme på Ltr. 44-46 (471.000-486.000)
Send søknad, cv og prosjektskisse.Eventuelle arbeider skal kun ettersendes på forespørsel.

Frist for å søke 1. juli 2017

Spørsmål kan stilles til Jon Rogstad, , mob 99251463

 

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema. Les mer >

Fafo er en inkluderende bedrift som oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn om å søke på stillinger og stipender.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi