logo fafo 194x64

Fafo søker forskere

Fafo har for tiden en rekke interessante prosjekter innenfor migrasjon og integrering, velferdsstatens tjenester og ytelser, fagopplæring og kompetanse i arbeidslivet. Vi søker forskere som kan styrke vår forskning på disse feltene ytterligere.

Fafo driver anvendt samfunnsforskning. Du bør derfor ha både relevant faglig kompetanse og interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre tjeneste- og politikkutforming. Metodekompetanse og erfaring med prosjektakkvisisjon vil bli tillagt vekt. Vi søker primært forskere med doktorgrad.

Vi tilbyr et spennende og utadrettet forskningsmiljø med et bredt arbeidsfelt. Fafos medarbeidere har høy kompetanse og arbeid hos oss gir gode muligheter for å bidra aktivt i et norsk og internasjonalt fagmiljø. Vi holder til i eget hus på Grønland i Oslo. Fafo er en IA-bedrift og vi ønsker at de ansatte speiler mangfoldet i befolkningen.

Dersom du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med forskningsleder Jon Rogstad, Kristin Alsos, eller Jon Hippe.

Søknad med cv sendes på e-post til: innen 19. mai.

 

 

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema. Les mer >

Fafo er en inkluderende bedrift som oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn om å søke på stillinger og stipender.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi