logo fafo 194x64

Stipendiatstilling om arbeidslivets parter, tariffavtaler og forhandlinger

Ved Fafo er det ledig ett PhD-stipendiat knyttet til Fagbevegelsesprogrammet. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO, og er et flerårig forskningsprogram som omfatter kollektive partsforhold i arbeidslivet, tariffavtaler og tarifforhandlinger i et komparativt nordisk-europeisk perspektiv.

 Sentrale tema er:

 • Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden
 • Arbeidslivsorganisasjonene som samfunnsinstitusjoner
 • Hvordan det kollektive arbeidslivet påvirkes av ulike samfunnsendringer
 • Samspill mellom lov- og tariffavtalereguleringer
 • De nordiske og europeiske forhandlingsmodellene
 • Lønnsdannelse

En søknad må knyttes til ett eller flere av disse temaene, og må kunne frembringe ny kunnskap på området. 

Sammen med søknaden bes søkerne om å sende en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, som skisserer mulige problemstillinger, teoretiske perspektiver og analytisk rammeverk samt metodisk design for PhD-prosjektet. Etter tilsetting vil endelig skisse utarbeides sammen med forskere på Fafo.

Stipendiatstillingen er treårig med oppstart 01.11.2017. Det forutsettes at stipendiaten blir tatt opp på et godkjent PhD-program ved universitet eller høyskole. På Fafo vil stipendiaten tilhøre forskningsgruppa Arbeidsliv og arbeidsmarked (ALG). Forskningsgruppa består av om lag 20 personer. Stillingen forutsetter at stipendiaten har Fafo som arbeidsplass.

Du må ha:

 • Utdanning på hovedfags- /mastergradsnivå innenfor relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid.
 • God metodekompetanse.

Det er en fordel at du har:

 • Samfunnsvitenskapelig bakgrunn, men søkere med annen faglig bakgrunn kan også komme i betraktning.
 • Kjennskap til oppdragsforskning.
 • Erfaring med innhenting og analyse av kvalitative data og/eller tilrettelegging og analyse av kvantitative data.
 • Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid.

Vilkår:

 • Opptak på et relevant doktorgradsprogram ved universitet eller høyskole senest seks måneder etter tiltredelse.

Vi tilbyr deg:

 • Muligheter for faglig utvikling i et etablert forskningsmiljø.
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. 

Stillingen lønnes etter ltr. 44-46 (kr 471 000 til kr 486 000).

Spørsmål om stillingen kan rettes til Forskningssjef Sissel C. Trygstad, tlf. 22 08 86 64 eller forskningsleder Kristin Alsos, tlf. 22 08 86 56.

Søknad med CV, prosjektbeskrivelse og karakterutskrift sendes senest 30. september 2017.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi