logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

27. mars 2017

I dette notatet presenteres en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser, både fra Norge og andre land. Denne vil benyttes i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal foreta en gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. Notatet er skrevet av Sissel Trygstad

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

21. mars 2017

Hvilke tariffmessige konsekvenser får omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver? I denne rapporten, skrevet av Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg, ser forfatterne på virkningen innen seks områder: pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Rapporten er finansiert av LO.

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

14. mars 2017

El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at mange offentlige kontrakter tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Forbundet ønsker derfor å kartlegge hvem som vinner anbudene. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Rolf K. Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

HMS-utfordringer når man jobber alene

HMS-utfordringer når man jobber alene

13. mars 2017

Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid svært begrenset. Mona Bråten skal, på oppdrag fra LO, kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Hvordan står det til med ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren?

Hvordan står det til med ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren?

09. mars 2017

Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne rapporten, som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren. Den er laget på oppdrag fra KS og er forfattet av Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad.

Seksuell trakassering på jobben

Seksuell trakassering på jobben

08. mars 2017

I denne rapporten har Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad undersøkt omfanget av seksuell trakassering i hotell og restaurant og helse og omsorg: Hvem trakasserer, hvor ofte skjer det og hvilke konsekvenser har det for arbeidstakerne? Det reises også spørsmål om hvordan arbeidsgiverne følger opp slike saker.

Nytt Fafo-notat om lønnsdannelse i Norden

Nytt Fafo-notat om lønnsdannelse i Norden

28. februar 2017

Hva er likheter og forskjeller i lønnsdannelsen i Norge, Sverige og Danmark? I dette notatet beskrives hvilke institusjoner som bidrar til koordineringen, hvilken rolle meklingsinstituttenes har, betydningen av lønnsstatistikk og analyser av den økonomiske situasjonen og hvordan partene i arbeidslivet selv følger opp. Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip har skrevet notatet.

Bok om europeisk arbeidsliv i krisetider  - nå i paperback

Bok om europeisk arbeidsliv i krisetider - nå i paperback

24. februar 2017

Jon Erik Dølvik fra Fafo har, sammen med Andrew Martin, redigert og skrevet deler av boka "European Social Models From Crisis to Crisis" som handler om sysselsetting og ulikhet i EU-landene. Den gir oversikt over utviklingen de siste 25 årene.

Nytt prosjekt om sosial bærekraft i fiskerinæringen

Nytt prosjekt om sosial bærekraft i fiskerinæringen

23. februar 2017

Det ventes større krav om sertifisering i fiskerinæringen. I dette prosjektet skal dagens standarder kartlegges. Krav om sosial bærekraft kan få konsekvenser for adgang til internasjonale markeder. Anne Mette Ødegård ved Fafo skal se nærmere på reguleringer som angår lønns- og arbeidsvilkår i næringen. Prosjektet ledes av Nofima.

Ny publikasjon fra prosjektet om deltidskarrierer

Ny publikasjon fra prosjektet om deltidskarrierer

21. februar 2017

Tidligere var «normaliseringen» av kvinners deltidsarbeid «taus» og lite diskutert, men har etter hvert blitt et omstridt tema i den offentlige debatten. Lilja Mósesdóttir og Anne Lise Ellingsæter har skrevet en artikkel som er publisert i Economic and Industrial Democracy. Temaet er del av prosjektet "Part-time careers in Norway – the end of normalization?", som er ledet av Fafo.

Se opptak: Seminar om barne- og ungdomsarbeidere

Se opptak: Seminar om barne- og ungdomsarbeidere

15. februar 2017

På denne Fafo-frokosten presenteres en ny rapport som viser at barne- og ungdomsarbeiderne ikke får brukt sin kompetanse fullt ut.

Ny Fafo-rapport: Gjør fagbrevet en forskjell?

Ny Fafo-rapport: Gjør fagbrevet en forskjell?

15. februar 2017

Det er langt fram før barne- og ungdomsfaget er forankret i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Samtidig har barne- og ungdomsarbeiderne et klart potensial. Deres kompetanse kommer til uttrykk gjennom faglig trygghet, større bevissthet om valg av aktiviteter og fortrolighet med fagspråket. Det viser denne rapporten som er skrevet av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi