logo fafo 194x64
Fafo-tv 24. april 14:00 om lokalt partssamarbeid

18. april 2017

Forskning viser at en av tre tillitsvalgte ikke deltar i partssamarbeid lokalt.  I Danmark har de lokale partene fått større handlingsrom til å inngå lokale avtaler om for eksempel arbeidstid. Vi presenterer funn fra norsk og dansk forskning om medbestemmelse i virksomhetene. Det blir debatt mellom Handel og Kontor og Virke om samarbeidet i varehandelen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi