logo fafo 194x64
Et nasjonalt fortrinn

17. februar 2017

Slik beskrives de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i en evaluering fra Norges forskningsråd. Om Fafo sier evalueringen at instituttet har en unik rolle i det norske forskningssystemet og at instituttets forskning har stor betydning for samfunnsutviklingen. Fafo har høy kvalitet både i den policy-relevante og i den vitenskapelige publiseringen, og viser at dette er gjensidig avhengige og like viktige mål for forskningen. I den svært positive evalueringen understrekes det at instituttene gir viktige bidrag til politisk og sosial utvikling, at de har stor evne til å forstå brukeres og oppdragsgiveres kunnskapsbehov og at de skårer høyt på vitenskapelig publisering.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi