logo fafo 194x64

Fafo i media

Nave-maskinen

tirsdag, 14 april 2015
I Dagens Næringsliv vises det til Fafo-rapporten Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Dagens Næringsliv (papirutgaven)

<<  97 98 99 100 101 [102

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi