logo fafo 194x64

Fafo i media

Ansatte i styrene: Hvorfor blir det færre av dem?

onsdag, 20 juni 2018

Det vises til artikkelen «Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer» av  Inger Marie Hagen.

Arbeidsnytt

FNs bærekraftsmål påvirker norske arbeidstakere

tirsdag, 19 juni 2018
FNs 17 bærekraftsmål skal oppnås innen 2030 og gjelder for alle land i verden - også de rike. Det betyr at målene påvirker norsk arbeidsliv. - Les om Fafo-seminaret 12. juni. 

FriFagbevegelse.no

Kommer plattformsföretagen kunna passa in i den nordiska modellen?

mandag, 18 juni 2018

Arbeidsliv i Norden

Fem smarte råd mot sykefravær

torsdag, 14 juni 2018
Ny rapport fra Fafo samler de beste erfaringene fra bl.a. renholdsvirksomheter i kommunal og privat sektor.

Renholdsnytt

Sanner varslar strengare integreringskrav for kommunane

tirsdag, 12 juni 2018
Ein nyleg publisert Fafo-rapport viser at gjennomsnittleg seks av ti av dei som er med på introduksjonsordninga, er i jobb fem år seinare.

NRK

Fafo-rapport: Introduksjonsprogram og norskopplæring

Her er grunnene til at du bør ha sommerjobb

tirsdag, 12 juni 2018

– Det å vise at man kan «skikke seg vel», er arbeidsom og til å stole på, er viktig for senere karriere, sier Kristine Nergaard.

NRK

En daglig telefon fra sykesengen til sjefen kan gi færre egenmeldinger

tirsdag, 12 juni 2018
Det forskerne kaller «en ganske streng» oppfølging av syke ansatte kan få dem raskere tilbake på jobb, ifølge en fersk Fafo-rapport.

Aftenposten

Fafo-rapport: Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter

Fagarbeidernes betydning for innovasjon

fredag, 08 juni 2018
Fagarbeidere er aktivt involvert i forbedringer av produkter og prosesser i norske bedrifter og besitter høyt etterspurt kompetanse, skriver Johan Røed Steen.

Forskningspolitikk

Forskningspolitikk

Reformen er gjennomført, men slår ulikt ut

torsdag, 07 juni 2018

Jon Hippe, som står bak rapporten «Nok pensjon? Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner» som legges fram i morgen sammen med aktuarer fra Lillevold&partners.

Seniorpolitikk.no

Stadig flere jobber skift og turnus

torsdag, 07 juni 2018

– Mens menn helst jobber deltid i starten av karrieren, gjerne i kombinasjon med studier, eller mot slutten gjerne kombinert med pensjon, gjør kvinner det oftere midt i karrieren, sier Heidi Nicolaisen.

FriFagbevegelse.no / Fagbladet.no

Her er Oslos nest beste barnehage

mandag, 04 juni 2018

– Foreldre vektlegger trygghet ekstremt høyt, det er aller viktigst, sier Beret Bråten.

Dagsavisen

Nå får Åse-Lill gå på do og spise i arbeidstida

mandag, 04 juni 2018

I en fersk Fafo-undersøkelse kommer det fram at mange arbeidstakere jobber alene i større eller mindre grad av arbeidstida si.

HK-Nytt

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi