logo fafo 194x64

Fafo i media

På fravær slår Larvik de andre store i Vestfold:

mandag, 09 juli 2018

– Det er ingen tvil om at satsingen gir resultater.
Fafo er i gang med et forskningsprosjekt om sykefravær og arbeidsmiljø i norske kommuner.

Østlands-Posten

Stat og LO styrte pensjonsreformen

tirsdag, 03 juli 2018
Forskerne Jon Hippe i Fafo og Anne Skevik Grødem i Institutt for samfunnsforskning har analysert de underliggende politiske prosessene som lå til grunn for pensjonsreformen.

Senter for seniorpolitikk

Svensk politi tør ikke si fra om problemer på jobben fordi de frykter straff

mandag, 02 juli 2018

Færre norske politifolk varsler enn for eksempel sykepleiere og lærere, viser en rapport fra Fafo fra 2016 som sammenligner sju fagforbund.

Forskning.no

- Uvanlig å ta pause så sent i en mekling

fredag, 29 juni 2018
Det er ytterst sjeldent at partene i en mekling tar pause etter å ha meklet flere timer på overtid, sier Kristine Nergaard.

P4

Solveig er på jobb fire døgn i strekk

onsdag, 27 juni 2018

En Fafo-undersøkelse fra 2015 viste at ansatte i barnevernsinstitusjoner som brukte medleverordningen, stort sett var fornøyd med å jobbe slik.

FriFagbevegelse.no

Fafo-rapporten Arbeidstid i barneverninstitusjonene

God ledelse får ned sykefraværet

onsdag, 27 juni 2018
Det er ikke IA-tiltak, men ledere som er både omsorgsfulle og tøffe som får ned fraværet. Se Fafo-rapporten Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter.

Renholdsnytt

«For dem som opplever det kan det [...]» #MeToo

mandag, 25 juni 2018
Hotell- og restaurantbransjen har fått mye oppmerksomhet, blant annet i en Fafo-undersøkelse fra 2017.

FriFagbevegelse.no

- Forskning viser at det er klare sammenhenger mellom deltidskultur og høyt sykefravær

lørdag, 23 juni 2018

Fafo har satt 75 prosent heltidsstillinger som grense for når en virksomhet kan sies å ha en «heltidskultur».

Oppland Arbeiderblad

Ansatte i styrene: Hvorfor blir det færre av dem?

onsdag, 20 juni 2018

Det vises til artikkelen «Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer» av  Inger Marie Hagen.

Arbeidsnytt

FNs bærekraftsmål påvirker norske arbeidstakere

tirsdag, 19 juni 2018
FNs 17 bærekraftsmål skal oppnås innen 2030 og gjelder for alle land i verden - også de rike. Det betyr at målene påvirker norsk arbeidsliv. - Les om Fafo-seminaret 12. juni. 

FriFagbevegelse.no

Kommer plattformsföretagen kunna passa in i den nordiska modellen?

mandag, 18 juni 2018

Arbeidsliv i Norden

Fem smarte råd mot sykefravær

torsdag, 14 juni 2018
Ny rapport fra Fafo samler de beste erfaringene fra bl.a. renholdsvirksomheter i kommunal og privat sektor.

Renholdsnytt

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi