logo fafo 194x64

Fafo i media

NRK-streiken på stedet hvil - uenige om sammenligningsgrunnlag

lørdag, 19 mai 2018
NRKs juridiske direktør, Olav Nyhus, mener NRK må sammenligne seg med lokale mediehus. Man velger ut det som er fordelaktig i en slik konflikt, ifølge Bård Jordfald og Åsmund Arup Seip.

VG Nett

Gjør butikk på å droppe studier

torsdag, 17 mai 2018

Torgeir Nyen sier at det fra samfunnets synsvinkel ikke er gunstig med mest mulig akademisk kompetanse i bransjer der dette ikke er nødvendig for å løse arbeidsoppgavene.

Dn.no

Foreslår varslingsombud

onsdag, 16 mai 2018

Ytringsfrihetens kår i offentlig sektor er dårligere enn i arbeidslivet for øvrig, viste Fafo-rapporten Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv fra 2016.

Den norske tannlegeforenings Tidende

Jon Erik Dølvik

tirsdag, 15 mai 2018
- Lätt att bländas av tekniken - men vi formar själva framtidens arbetsliv. Intervju med Jon Erik Dølvik om morgendagens arbeidsliv.

Arbeidsliv i Norden

Støre trosser advarsler

søndag, 13 mai 2018
- inviterer Giske til sommerfest etter metoo-sakene. - Uavhengig av hvilke plikter som følger eller ikke følger av lovverket, så er det jo lov for en arbeidsgiver å bruke sunn fornuft, sier Sissel C. Trygstad.

VG

Barneministeren ber idretten inkludere fleire

fredag, 11 mai 2018
Tilskotsordninga mot barnefattigdom har aldri vore større. Ordninga vart tidlegare i år evaluert av Fafo og vurdert som svært nyttig av dei som får midlar, sjølv om berre halvparten er heilt einig i at den lykkast. Se Fafo-rapporten Fra deltakelse til mestring.

NTB/NPK-melding i Avisa Møre

Manglende bevissthet om samstemt utvikling

fredag, 11 mai 2018
Det er ingen «kultur» i den norske regjeringen til å hanskes med manglende samstemthet i utviklingspolitikken. - Svein Erik Stave og Kristin Dalen har skrevet evalueringsrapport for Norad, sammen med Marte Nilsen ved Prio.

Bistandsaktuelt

Rana-lærling på pallen i NNM i rørleggerfag

onsdag, 09 mai 2018

Skole- og fagkonkurranser [...]  virker positivt: de virker motiverende, øker lærlingenes læring og stimulerer samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv. Det vises til Fafo-notatet Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle?

Rana Blad

Risikosport å si nei til pensjonsavtalen

onsdag, 09 mai 2018
Det sier lederen i Fagforbundet ung. Jon Hippes vurdering av avtalen er at spesielt lavlønnsgrupper i forbund som Fagforbundet har grunn til å være fornøyd.

Fagbladet

Flere kom i jobb da kravene for å få sosialhjelp ble strengere

tirsdag, 08 mai 2018
Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene.

Forskning.no

Sjåfører frykter truende passasjerer

fredag, 04 mai 2018
En ny Fafo-rapport viser at mange LO-medlemmer synes det er problematisk å jobbe alene.

FriFagbevegelse.no

Asylpolitikk som presser ungdom til å miste livslysten

fredag, 04 mai 2018
En Fafo-rapport fra i år, «Et trygt sted å vente», sier at disse ungdommene har høyere forekomst av psykiske lidelser enn norsk ungdom, og en stor andel lider av alvorlige symptomer på angst, depresjon og posttraumatisk stress.

Dagbladet

Foreslår skole etter asylavslag (Dagsavisen)

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi