logo fafo 194x64

Fafo i media

Bør LO, YS og Unio vurdere å slå seg sammen?

tirsdag, 24 april 2018
– Sammenslåing er en ganske defensiv strategi fordi det ikke løser det grunnleggende problemet med en stadig synkende andel organiserte, sier Ann Cecilie Bergene.

FriFagbevegelse.no

Stor undersøkelse viser at lærere er misfornøyde med kontorplassen sin

tirsdag, 24 april 2018
Hver tredje lærer i videregående skole er misfornøyd med kontorarbeidsplassen. Fire av ti i grunnskolen er det samme. Men resultatet er bedre enn for fire år siden. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017.

Utdanningsnytt

Pokerspillere er ikke som andre spillere

mandag, 23 april 2018

Niri Talberg er Norges første pokerdoktor. - Artikkelen er en gjengivelse fra forskning.no.

ABC Nyheter

Barnehagelærere mer fornøyde enn andre lærere

fredag, 20 april 2018
Fire av fem barnehagelærere er fornøyd med pedagogtettheten. Og tre av tre er fornøyd med mulighetene til å fokusere på det de mener er det viktigste i yrket. Se Fafo-rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017.

Barnehage.no

Dette er lærerne mest og minst fornøyde med på arbeidsplassen

fredag, 20 april 2018

Over fem tusen av Utdanningsforbundets medlemmer har svart på en stor medlemsundersøkelse (...). Se Fafo-rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017.

Utdanningsnytt

Rødt vil lukke smutthullet som gir private omsorgsarbeidere 28 døgns gratisarbeid hvert år

torsdag, 19 april 2018

(...) medleverordningen har blitt evaluert av Fafo, som fant at arbeidstakerne for det meste er fornøyde med medleverordningene. Se bl.a. Fafo-rapporten Større stillinger og bedre drift

Fontene

Ber Stortinget øke bemanningen i barnehagene nå

torsdag, 19 april 2018

Fagforbundet åpnet høring om bemanningsnorm i barnehagen. - De med minst utdanning er mest sammen med barna viser Fafo-rapporten «Tidstyver i barnehagen».

Fagbladet

Arbeidslivskriminalitet i renholdsbransjen: - Innkjøpere må ta mer ansvar

torsdag, 19 april 2018
På oppdrag fra Arbeidstilsynet holder Fafo på med en analyse av effekten av de ulike tiltakene i renholdsbransjen.

Arbeidsmanden

Opprørt over pensjonsanklager

onsdag, 18 april 2018
- Men vår analyse er at selv med flere og sterke tiltak samtidig, er det en fare for at leverandørene fortsatt vil velge å tilpasse seg med liten finansiell risiko og dermed få frigjort bundet kapital til andre formål, sier Jon M. Hippe.

Dn.no

Problematisk å varsle om sjefen

onsdag, 18 april 2018
- Ansatte som varsler om klandreverdige forhold rundt sjefene tar en stor risiko. Det sier Sissel Trygstad til Aftenposten, her gjengitt i P4.

Ap vil ha en opprydning blant renholdsbedriftene: Vil feie ut de kriminelle

tirsdag, 17 april 2018

De som kjenner til ordningen, undersøker i stor grad om renholdsleverandøren er godkjent. De store offentlige innkjøperne har blitt mer bevisste, konkluderte Fafo. Se Fafo-rapporten «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke».

Arbeidsmanden

Pokerspillere er ikke som andre spillere

tirsdag, 17 april 2018
Pokerspill er først og fremst noe skoleflinke gutter driver med. En intellektuell kampsport, mener landets første pokerdoktor, Niri Talberg.

Forskning.no

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi