logo fafo 194x64

Fafo og European Trade Union Institute ETUI

ETUI er den europeiske faglige samorganisasjonens forskningsinstitutt, et institutt Fafo har samarbeidet tett med siden 1980. Forskningssjef Jon Erik Dølvik sitter i instituttets faglige råd, som møtes årlig for å samordne og kommentere forskningsvirksomheten.

ETUI er et viktig nettverk av forskere og praktikere engasjert i utviklingen av det europeiske arbeidsmarkedet, arbeidslivsrelasjoner og sosialpolitikk. Instituttet organiserer forskningsprosjekter, konferanser og seminarer på områder som er relevante for fagforeninger og partene i arbeidslivet og utgir dessuten et stort antall bøker, rapporter og nyhetsbrev.

ETUI utgir også tidskriftet Transfer der Fafo-forskere flere ganger har vært koordinatorer for temanumre. Blant annet Line Eldring med et nummer om service-mobilitet og Jon Erik Dølvik om privat service.

ETUIs nettsted inneholder massevis av nyttig informasjon og lenker til nesten alle relevante kilder som er nødvendig for dem som ønsker å holde deg oppdatert på europeisk arbeids-og sosialpolitikk. Blant de mange nyttige tjenester, anbefaler vi å sjekke ut dokumentasjonssenteret Labour line, og nyhetsbrevet ETUI policy briefs

ETUI er et lite institutt med femten ansatte forskere, men omfatter også to andre fagforeningsrelaterte institusjoner under samme overbygning: EUTB Healt and safety jobber med standardiseringer innen helse og miljø som Norge også er tilsluttet, og EUTC som er en høyskole for ledere i fagbevegelsen.

Fafo framstår som det største miljøet i denne gruppen av institutter og dette nettverket gir mulighet for kontakt og samarbeid med mange av de fremste europeiske forskerne på våre områder.

Fafo deltar også i TURI, er et formalisert nettverk av institutter som arbeider med fagbevegelsesrelatert forskning, organsiert av ETUI og Hans-Böckler-Stiftung. Nettverket arrangerer samlinger og samordner eller utvikler prosjekter.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi