logo fafo 194x64

Nyheter

Bokkapitler om fagutdanning i Norden

21. juni 2018

Fafo-forsker Anna Hagen Tønder er medforfatter på to kapitler i en bok utgitt av Routledge. Den har tittelen "Vocational Education in the Nordic Countries. Learning from Diversity". Fag- og yrkesutdanning er i mindre grad enn andre utdanningsformer standardisert på tvers av landene i Europa.

Lobbying og forhandlinger om pensjonsreformen

20. juni 2018

Jon M. Hippe har sammen med Anne Skevik Grødem (ISF) skrevet en artikkel i Journal of Public Policy. Den handler om LOs involvering i arbeidet med pensjonsreformen i perioden mellom 2005 og 2008. Lobbying, forhandlinger, mobilisering og betydningen av nettverk og ekspertise er stikkord for innholdet i artikkelen.

Få jobber innenfor plattformøkonomien

19. juni 2018

Hvordan kan utviklingen med mer digitalt formidlet arbeid påvirke arbeidslivet? Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad har skrevet en artikkel i Praktisk økonomi & finans. Deres konklusjon er at arbeid via plattformer fortsatt er marginalt i norsk arbeidsliv, og at tradisjonelle virksomheter vil adoptere plattformenes måte å organisere arbeid på.

Assistentenes rolle i barnehagene

19. juni 2018

Siden barnehageforliket i 2003 har det vært en formidabel vekst i antall barn i barnehager. Det har også skjedd en omstrukturering i retning færre og større enheter. Denne rapporten, skrevet av Mona Bråten og Bård Jordfald, drøfter assistentenes rolle. Spørsmålet er om det vil utvikle seg et A- og B-lag blant assistentene, når det dreier seg om kompetanse og mulighet for fast arbeid.

Jon Rogstad med innlegg på inkluderingsdugnaden

18. juni 2018

«Klamme håndtrykk og flakkende blikk – hva vektlegger arbeidsgivere ved ansettelser?» Det var tittelen på Jon Rogstads innlegg under oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden den 20. juni. Dugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen. Målet er å få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber.

Hva betyr kommersiell velferd?

15. juni 2018

De siste tiårene har kommersielle leverandører av velferdstjenester fått økende betydning. Dette har reist spørsmål om superprofitt og om myndighetenes mulighet til å styre private aktører. Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal, på oppdrag fra LO, kartlegge betydningen av om tjenestene utføres i offentlig eller privat regi. Det inkluderer også jobbsikkerhet og arbeidsvilkår.

Vi vet for lite om fagarbeidernes betydning

14. juni 2018

Johan Røed Steen har skrevet en artikkel i fagbladet Forskningspolitikk. Han etterlyser kunnskap om fagarbeidernes betydning for innovasjonsarbeidet i næringslivet. Fag- og yrkesopplæringen er sjelden tema innenfor forskning eller politikk på dette området, skriver Røed Steen.

Nordiske arbeidslivsforskere møtes i Oslo

13. juni 2018

Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet samlet 300 nordiske arbeidslivsforskere til Nordic Work Life Conference, fra 13. til 15. juni. Raske endringer, ny teknologi og et enda mer globalisert arbeidsliv var noen av overskriftene for konferansen.

Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

13. juni 2018

Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene. Rolf K. Andersen og Mona Bråten har undersøkt hvordan el-bedrifter bemanner slike prosjekter. Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter. Oppdragsgiver er EL og IT Forbundet.

Fafo-frokost om arbeidsvilkår og FNs bærekraftsmål

12. juni 2018

Den 12. juni reiste vi spørsmålet om hvordan man kan koble økonomisk vekst med anstendig arbeid og mindre ulikhet. Frokosten ble arrangert i samarbeid med FN-sambandet. Målet var å belyse hvilke muligheter og utfordringer FNs bærekraftsmål kan skape for arbeidstakere i ulike deler av verden. 

Hvordan holde sykefraværet nede

12. juni 2018

Både renhold og sykehjem er bransjer med generelt høyt sykefravær. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan det lave sykefraværet i noen virksomheter forklares av ledelse og ansatte. Studien, som er laget av Lise Lien og Hanne Bogen, dreier seg om fravær som kan hindres gjennom endrede holdninger og økt kunnskap om arbeid og helse. Den baseres på 70 kvalitative intervjuer.

Arbeidstakermedvirkning under press

11. juni 2018

Det har blitt et mer anstrengt samarbeidsklima og press på HMS-standarder de seinere åra. Det er en av konklusjonene i en en rapport om arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser. Den er utgitt hos IRIS, mens Mona Bråten og Rolf Andersen (bildet) fra Fafo er medforfattere.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi