logo fafo 194x64

Nyheter

Pokerspillere ikke som andre spillere

17. april 2018

Niri Talberg intervjues av forskning.no, og omtales som Norges første pokerdoktor. Pokerspill er først og fremst noe skoleflinke gutter driver med. - Pokerspillere har vel så mye kompetanse som profesjonelle sjakkspillere og tidligere idrettsutøvere, men den blir ikke verdsatt på samme måte, sier Niri Talberg.

Kristin Jesnes stipendiat på fagbevegelsesprogrammet

16. april 2018

Kristin skal skrive om hvordan nye digitale forretningsmodeller påvirker arbeidslivsreguleringer og forholdet mellom partene i arbeidslivet i Norge, Frankrike og England. Hun er tilknyttet Universitetet i Gøteborg. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO.

Arbeidsrettede tiltak i varehandelen

13. april 2018

Mange HK-tillitsvalgte frykter at tiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid kan fortrenge ordinært ansatte i varehandelen. Det er også en betydelig andel tillitsvalgte som mener at tiltaksplasser brukes for å spare lønnskostnader, ifølge denne rapporten, som er skrevet av Johan Røed Steen og Therese Saltkjel.

Fafo Østforum om arbeidsinnvandrere i hotell og fiskeindustri

12. april 2018

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet?

Høy inkludering og stort mangfold i REMA 1000

12. april 2018

I REMA 1000 legges det større vekt på personlig egnethet enn formell utdanning ved ansettelser. Den som er arbeidsvillig, antas også å ha evne til å arbeide og lære. En slik rekruttering gir bredde og mangfold, skriver Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen i denne rapporten.

Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?

11. april 2018

Hvordan påvirker midlertidige, fleksible ansettelser folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid? På denne konferansen ble resultater fra nordisk forskning på fleksible tilknytningsformer presentert.

Hva betyr pelsdyrnæringen for Norge?

11. april 2018

Geir Veland skal gjøre en kartlegging av pelsdyrnæringen og hva den skaper av økonomiske ringvirkninger. Prosjektet ser også på eksport og sysselsetting i næringen. Oppdragsgiver er Norges Pelsdyralslag, og arbeidet skal være ferdig i løpet av våren.

Ny ungdomsinnsats i NAV

10. april 2018

Hvordan få flere unge under 30 år i arbeid eller annen aktivitet? Anne Hege Strand (bildet) skal sammen med Roy A. Nilsen, Jon Helgheim Holte og Arne Backer Grønningsæter evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017. Oppdragsgiver er Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet avsluttes i desember 2018.

Gratulerer til Niri Talberg

09. april 2018

Niri forsvarte sin avhandling for graden ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo den 9. april. Avhandlingen har tittelen "Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering".

Fripoliser taper seg i verdi

08. april 2018

Mer enn 700 000 har fripoliser fra tjenestepensjoner. Problemet er at disse taper verdi. De som har fripoliser kan gå glipp av vel 110 milliarder kroner sammenlignet med om de hadde hatt en oppsatt rettighet fra en offentlig ordning, eller om den var regulert med lønnsveksten. Jon M. Hippe og Pål Lillevold diskuterer ulike modeller for å løse fripoliseproblemet.

De unge i LO ønsker større gjennomslagskraft

03. april 2018

Kristin Jesnes og Elin Svarstad har gått LOs ungdomsarbeid nærmere etter i sømmene. De unge etterlyser økt synlighet blant den yngre generasjonen, og mer skolering på flere områder. Viktigst er likevel ønsket om større gjennomslagskraft – at de unges stemme skal bli hørt.

Kaja Reegård blant unge forskertalenter

22. mars 2018

Kaja Reegård har fått midler gjennom Forskningsrådets utlysning for unge forskertalenter. Prosjektet "The comeback kids" handler om ungdom som returnerer til videregående opplæring etter avbrudd. Lars Kirkebøen og Marte Rønning ved SSB skal gjennomføre registerdataanlyse, mens Kaja, Jon Rogstad og Marianne Takvam Kindt skal intervjue ungdom med slik bakgrunn.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi