logo fafo 194x64

Nyheter

Kan bærekraftsmålene bidra til fred?

23. april 2018

Fafo-forskerne Mona Christophersen og Svein Erik Stave er forfattere av to notater i regi av International Peace Institute (IPI). Prosjektet er del av Agenda 2030, og det er gjennomført casestudier i flere land. De to aktuelle notatene handler om Libanon og Myanmar. 

Hvordan måle læring i varehandelen?

20. april 2018

Myndighetene og partene har felles mål om å utvikle modeller og verktøy for å synliggjøre den læringen som skjer i arbeidslivet. Dette har i første omgang resultert i et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Virke har vært prosjektleder, og har samarbeidet med LO, YS og NHO. Ragnhild Steen Jensen fra Fafo og Nina K. Lidahl fra Saga Corporate Advisors har skrevet notatet.

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse

20. april 2018

Bård Jordfald og Kristine Nergaard har kartlagt medlemmenes arbeidssituasjon, deres bruk av tillitsvalgte og deltakelse i forbundets aktiviteter. Medlemmene har også blitt spurt om hva som er viktig for at de har valgt Utdanningsforbundet. Denne medlemsundersøkelsen er den femte i rekka.

Bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke

19. april 2018

Dag Olberg og Johannes Oldervoll (bildet) har skrevet om virksomhetenes bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke. Notatet oppsummerer en undersøkelse om overenskomstens brukervennlighet, partenes muligheter for å finne lokale løsninger samt muligheter og behov for modernisering av avtalen.

Matematikkforsøk i Osloskolen

18. april 2018

I dette notatet beskrives forsøk og foreløpige resultater med tiltak for elever med svak matematikkompetanse og målrettet etterutdanning av  lærere. Forsøket ledes av Statistisk sentralbyrå og gjennomføres i samarbeid med Fafo, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad er deltakere fra Fafo.

Pokerspillere ikke som andre spillere

17. april 2018

Niri Talberg intervjues av forskning.no, og omtales som Norges første pokerdoktor. Pokerspill er først og fremst noe skoleflinke gutter driver med. - Pokerspillere har vel så mye kompetanse som profesjonelle sjakkspillere og tidligere idrettsutøvere, men den blir ikke verdsatt på samme måte, sier Niri Talberg.

Kristin Jesnes stipendiat på fagbevegelsesprogrammet

16. april 2018

Kristin skal skrive om hvordan nye digitale forretningsmodeller påvirker arbeidslivsreguleringer og forholdet mellom partene i arbeidslivet i Norge, Frankrike og England. Hun er tilknyttet Universitetet i Gøteborg. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO.

Arbeidsrettede tiltak i varehandelen

13. april 2018

Mange HK-tillitsvalgte frykter at tiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid kan fortrenge ordinært ansatte i varehandelen. Det er også en betydelig andel tillitsvalgte som mener at tiltaksplasser brukes for å spare lønnskostnader, ifølge denne rapporten, som er skrevet av Johan Røed Steen og Therese Saltkjel.

Fafo Østforum om arbeidsinnvandrere i hotell og fiskeindustri

12. april 2018

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet?

Høy inkludering og stort mangfold i REMA 1000

12. april 2018

I REMA 1000 legges det større vekt på personlig egnethet enn formell utdanning ved ansettelser. Den som er arbeidsvillig, antas også å ha evne til å arbeide og lære. En slik rekruttering gir bredde og mangfold, skriver Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen i denne rapporten.

Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?

11. april 2018

Hvordan påvirker midlertidige, fleksible ansettelser folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid? På denne konferansen ble resultater fra nordisk forskning på fleksible tilknytningsformer presentert.

Hva betyr pelsdyrnæringen for Norge?

11. april 2018

Geir Veland skal gjøre en kartlegging av pelsdyrnæringen og hva den skaper av økonomiske ringvirkninger. Prosjektet ser også på eksport og sysselsetting i næringen. Oppdragsgiver er Norges Pelsdyralslag, og arbeidet skal være ferdig i løpet av våren.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi