logo fafo 194x64

Nyheter

Fagforeninger og tjenestepensjoner

06. mars 2018

Jon M. Hippe er medforfatter på to nye artikler om fagforeninger og tjenestepensjoner, begge publisert i Transfer. Den ene er introduksjonskapitlet til en spesialutgave om pensjon, og den andre artikkelen sammenlikner systemene i Norge og Danmark.

Skolematens betydning i humanitære kriser

05. mars 2018

Anne Hatløy og Tone Sommerfelt har laget en studie på oppdrag fra Verdens matvareprogram om skolemat. Den ser på hvilken rolle skolemat kan ha i forbindelse med humanitære kriser for å sikre de yngste beskyttelse og tilgang på mat.  

Arbeidsgiveres vurdering av jobbsøkere

02. mars 2018

Erika Braanen Sterri og Jon Rogstad har skrevet en artikkel om jobbintervjuet og hvilken informasjon arbeidsgiverne bruker når de skal rangere søkerne i Tidsskrift for samfunnsforskning. De har blant annet funnet ut at evnen til å signalisere sosiale koder er avgjørende for å få jobb, og at denne uformelle kompetansen ofte trumfer den formelle kompetansen i siste runde.

Jon Erik Dølvik får Eilert Sundts forskningspris

28. februar 2018

Prisen får han for et mangeårig arbeid med arbeidslivsforskning, særlig knyttet til den nordiske modellen. Den deles ut av Oslo Arbeidersamfunn.
- Dølvik har en fantastisk tendens til å dukke opp der tillitsvalgte i norsk og nordisk arbeiderbevegelse diskuterer viktige ting. Han er engasjert, holder foredrag og bidrar med kompetansen sin, sier Kjetil Staalesen, studieleder i Oslo Arbeidersamfunn.

Fafo følger lønnsoppgjøret

27. februar 2018

Fafo vil de neste ukene gi oppdateringer og analyser av årets forhandlinger, på siden lønnsoppgjøret.no. Det er knyttet stor spenning til årets oppgjør. Arbeidstakerne vil kreve økt kjøpekraft etter en periode med lav lønnsvekst. Pensjon blir et annet vanskelig tema. Kristine Nergaard har laget et bakgrunnsnotat med alle de viktige problemstillingene.

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016

26. februar 2018

Kristine Nergaard har laget en oppdatering av organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv. Oppslutningen om fagforeningene har fått mye oppmerksomhet i mediene og i den politiske debatten i det siste. Tallene er oppdaterte til og med 2016.

Tilskuddsordning for innvandrere som vil starte egen bedrift

22. februar 2018

Hvilke barrierer støter innvandrere på når de vil starte egen virksomhet i Norge? I 2014 ble det innført en tilskuddsordning for etablereropplæring tilrettelagt for innvandrere. Den har finansiert både lokale prosjekter og et nasjonalt kompetansesenter. Ragna Lillevik (bildet) og Silje Sønsterudbråten har evaluert innsatsen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

JPI-programmet Demographic change, equality and wellbeing

21. februar 2018

Tove Midtsundstad (bildet) og Anne Inga Hilsen skal arrangere en internasjonal workshop og utarbeide et policynotat som oppsummerer forskningen om eldres deltakelse i arbeidslivet i Europa. Dette som del av det internasjonale programmet Joint Programming Initiative (JPI). Policynotatet presenteres på en internasjonal konferanse i juni 2018.

Vet du hvordan mobiltelefonen din er laget?

20. februar 2018

Mark Taylor har, i samarbeid med Institutt for informatikk, laget en rapport om produksjon av mobiltelefoner. Dette er ledd i et større arbeid om bærekraftige verdikjeder i elektronikkbransjen. Forskningen er del av prosjektet The Sustainable Actors for Responsible Trade (SMART), knyttet til EUs Horisont 2020.

Oppdatert rapport om delingsøkonomien i Norden

19. februar 2018

Kristin Jesnes og Jon Erik Dølvik har oppdatert en kunnskapsstatus for Nordisk ministerråd. Her ser de på konsekvenser av delingsøkonomien for arbeidsforholdene i de nordiske landene. De gjør også rede for hvordan arbeidslivets parter forholder seg til lovlighet, regulering, beskatning og konkurranse.

Levekår for rumenske og bulgarske lastebilsjåfører

19. februar 2018

Mona Bråten ved Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI har prosjektledelsen.

Hvordan fungerer tilskuddsordningen mot barnefattigdom?

16. februar 2018

Fafo har evaluert den nasjonale tilskuddsordningen som skal bidra til å inkludere barn og unge i fritids- og ferieaktiviteter. Sammenliknet med tidligere er kommunene mer oppmerksomme på barnefattigdomsutfordringene, de har et mer planmessig arbeid og samarbeider oftere med frivillige organisasjoner. Rapporten er skrevet av Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi