logo fafo 194x64

Nyheter

Ti år etter jordskjelvet i Wenchuan

29. mai 2018

Landsbyer, hjem, skoler og veier ble lagt i ruiner. Hvordan er situasjonen i de jordskjelvrammede områdene i dag, etter 10 år med gjenoppbygging og utvikling? Resultatene fra levekårsundersøkelsene presenteres i denne rapporten, som er laget av Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu og Jon Pedersen.

Kampanje for å få mest mulig ut av senkarrieren

28. mai 2018

Senter for seniorpolitikk er i oppstarten av en kampanje kalt #de15beste - det vil si:«de neste 15 årene av yrkeskarrieren kan bli de 15 beste», Anne Inga Hilsen ved Fafo vil gjennomføre intervjuer for å innhente erfaringer fra seniorene selv.

Hvordan øke mulighetene for å fullføre videregående?

24. mai 2018

Kaja Reegård og Jon Rogstad har samlet kunnskap om hvilke tiltak som må til for å få elever i risikosonen til å fullføre videregående opplæring. Notatet, med tittelen "Motivasjon og mestring" er rapportering fra et forprosjekt, initiert av Kronprinsparets fond.

Hvordan arbeidsgivere ser på arbeidsinnvandrere

22. mai 2018

Jon Horgen Friberg (bildet) og Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for samfunnsforskning har skrevet en artikkel om immigrantnisjer i arbeidslivet. Den er basert på en studie i to bransjer: hotell og fiskeindustri. Artikkelen er publisert i International Migration Review, 1-24.

LOs juridiske avdeling gjennom 100 år

16. mai 2018

Åsmund Arup Seip har fått oppdraget med å skrive historien til LOs juridiske avdeling. I 2022 feirer avdelingen 100 år. I boka blir arbeidet med arbeidsmiljølovgivningen og utviklingen av tariffrett og arbeidsrett sentrale temaer.

Bærekraftsmålene om å redusere barnedødelighet

15. mai 2018

Innsatsen for å redusere dødeligheten blant barn under 5 år har siden 1990 hatt stor effekt. Likevel, estimerte tall på nasjonalt nivå kan skjule misforhold innenfor de ulike landene. Dette er tema i artikkelen i The Lancet Global Health, hvor Fafos Jon Pedersen er medforfatter.

Varslingsartikkel i Magma

14. mai 2018

Sissel C. Trygstad (bildet), Anne Mette Ødegård og Elin Svarstad har skrevet en artikkel i Magma om betydningen av varslingsrutiner på arbeidsplassen. For å trygge arbeidstakere som varsler, ble det i 2017 obligatorisk for alle virksomheter med fem eller flere ansatte å ha varslingsrutiner. 

Manglende samstemthet i utviklingspolitikken

11. mai 2018

I hvilken grad fremmer eller hemmer ulike deler av norsk politikk utviklingen i fattige land? Dette spørsmålet danner bakgrunnen for en fersk evaluering av norsk arbeid for å sikre samstemthet i utviklingspolitikken. Rapporten er skrevet av Svein Erik Stave og Kristin Dalen ved Fafo sammen med Marte Nilsen ved Prio, på oppdrag for Norad.

Politisk engasjement hos ungdom med minoritetsbakgrunn

09. mai 2018

Jon Rogstad har sammen med Mette Andersson (UiO), skrevet et kapittel i antologien Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada.
Det politiske engasjementet hos disse ungdommene er mangslungent. Det skriver seg både fra interessekamp, identitet og følelse av å være ekskludert. 

Skal kartlegge lønnsdannelsen i Skandinavia

08. mai 2018

Kristin Alsos og Kristine Nergaard skal på oppdrag fra fem svenske fagforbund kartlegge ulike modeller for lønnsdannelse i de skandinaviske landene. Disse har mange fellestrekk, men ogå viktige forskjeller.

Omtale hos FN-delegasjonen i Roma

07. mai 2018

FN-delegasjonen i Roma har en omtale av Fafo-rapporten Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach, som er skrevet av Anne Hatløy og Tone Sommerfelt. Fafo har siden 2016 jobbet med Verdens matvareprogram for å få en bedre forståelse av fordeler og hvilke muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner.

Omfang av seksuell trakassering i film og scenekunst

04. mai 2018

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering innenfor film/teater/scenekunst. Det er Mona Bråten og Jørgen Svalund som skal kartlegge omfang, type trakassering, hvem som står bak og hvordan sakene eventuelt har blitt fulgt opp.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi