logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Reguleringer for utsendte arbeidstakere

26. april 2018

Hvilke vilkår som kan pålegges arbeidsgivere som sender arbeidstakere til Norge for å jobbe, er omtvistet. I denne rapporten, utarbeidet av Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, ser vi nærmere på nasjonale reguleringer, spesielt for reise, kost, losji og godtgjørelser i elleve EU-land.

Se intervju om varsling med Sissel Trygstad

24. april 2018

Har det gått inflasjon i varslerbegrepet? Arbeidsnytts Elin Ørjasæter intervjuet Sissel Trygstad, som er en av de forskerne som kan mest om hvordan varsling foregår i norske virksomheter. Simen Lium, partner i Wikborg og Rein, forteller hva man bør vite som arbeidsgiver.

Permitteringsordninger i åtte land

24. april 2018

Permitteringer gjør bedriftene i stand til raskt å kutte lønnskostnader ved økonomiske nedturer, og raskt skalere opp produksjonen ved stigende etterspørsel. Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll har sett på ordningene i åtte europeiske land, inkludert Norge. En av de viktigste forskjellene er hvor mange arbeidstakere som må dele på byrden ved å være permittert.

Hvordan måle læring i varehandelen?

20. april 2018

Myndighetene og partene har felles mål om å utvikle modeller og verktøy for å synliggjøre den læringen som skjer i arbeidslivet. Dette har i første omgang resultert i et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Virke har vært prosjektleder, og har samarbeidet med LO, YS og NHO. Ragnhild Steen Jensen fra Fafo og Nina K. Lidahl fra Saga Corporate Advisors har skrevet notatet.

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse

20. april 2018

Bård Jordfald og Kristine Nergaard har kartlagt medlemmenes arbeidssituasjon, deres bruk av tillitsvalgte og deltakelse i forbundets aktiviteter. Medlemmene har også blitt spurt om hva som er viktig for at de har valgt Utdanningsforbundet. Denne medlemsundersøkelsen er den femte i rekka.

Bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke

19. april 2018

Dag Olberg og Johannes Oldervoll (bildet) har skrevet om virksomhetenes bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke. Notatet oppsummerer en undersøkelse om overenskomstens brukervennlighet, partenes muligheter for å finne lokale løsninger samt muligheter og behov for modernisering av avtalen.

Kristin Jesnes stipendiat på fagbevegelsesprogrammet

16. april 2018

Kristin skal skrive om hvordan nye digitale forretningsmodeller påvirker arbeidslivsreguleringer og forholdet mellom partene i arbeidslivet i Norge, Frankrike og England. Hun er tilknyttet Universitetet i Gøteborg. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO.

Arbeidsrettede tiltak i varehandelen

13. april 2018

Mange HK-tillitsvalgte frykter at tiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid kan fortrenge ordinært ansatte i varehandelen. Det er også en betydelig andel tillitsvalgte som mener at tiltaksplasser brukes for å spare lønnskostnader, ifølge denne rapporten, som er skrevet av Johan Røed Steen og Therese Saltkjel.

Høy inkludering og stort mangfold i REMA 1000

12. april 2018

I REMA 1000 legges det større vekt på personlig egnethet enn formell utdanning ved ansettelser. Den som er arbeidsvillig, antas også å ha evne til å arbeide og lære. En slik rekruttering gir bredde og mangfold, skriver Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen i denne rapporten.

Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?

11. april 2018

Hvordan påvirker midlertidige, fleksible ansettelser folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid? På denne konferansen ble resultater fra nordisk forskning på fleksible tilknytningsformer presentert.

Gratulerer til Niri Talberg

09. april 2018

Niri forsvarte sin avhandling for graden ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo den 9. april. Avhandlingen har tittelen "Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering".

De unge i LO ønsker større gjennomslagskraft

03. april 2018

Kristin Jesnes og Elin Svarstad har gått LOs ungdomsarbeid nærmere etter i sømmene. De unge etterlyser økt synlighet blant den yngre generasjonen, og mer skolering på flere områder. Viktigst er likevel ønsket om større gjennomslagskraft – at de unges stemme skal bli hørt.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi