logo fafo 194x64
Å bli eldre med hiv

17. mars 2017

Den medisinske utviklingen har gjort at det er en betydelig gruppe hivpositive over 50 år. Hvordan er det å bli eldre med hiv i et levekårs- og livskvalitetsperspektiv? Det er spørsmålet i pilotstudien som er utført av Arne Backer Grønningsæter. Den viser at bekymringene knytter seg til helse- og livssituasjonen og til eldreomsorgen sin evne til å håndtere deres behov.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi