logo fafo 194x64
Arbeidsrettede tiltak i varehandelen

13. april 2018

Mange HK-tillitsvalgte frykter at tiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid kan fortrenge ordinært ansatte i varehandelen. Det er også en betydelig andel tillitsvalgte som mener at tiltaksplasser brukes for å spare lønnskostnader, ifølge denne rapporten, som er skrevet av Johan Røed Steen og Therese Saltkjel.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi