logo fafo 194x64
Barn med funksjonshemninger løftes opp

05. desember 2017

Det er med stor glede vi leser at den nye utenriksministeren vil prioritere barn med nedsatt funksjonsevne i opptrappingen av norsk utdanningsbistand. Et slikt fokus er helt nødvendig, skriver Anne Kielland i denne kronikken i Vårt Land, tilgjengelig på Verdidebatt.no.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi