logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Opptak Fafo-tv: Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering
Opptak Fafo-tv: Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

04. april 2017

På seminaret ble hovedfunn fra Fafo-rapporten "Opphold i asylmottak. Konsekvenser for levekår og integrering", presentert.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi