logo fafo 194x64
Kan inkludering læres?

24. november 2017

Jon Rogstad har skrevet artikkelen "Et knippe refleksjoner om inkludering og voksnes læring" i tidsskriftet Dialog 2017. Han diskuterer bruken og oppfatningen av begrepene inkludering og integrering i akademia og i samfunnet. Han spør også om inkludering er noe som kan og bør læres.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi