logo fafo 194x64
Fafo-publikasjoner om midlertidige ansettelser

01. september 2017

Det henvises til Fafo i diskusjoner om midlertidige ansettelser. Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen viser i en artikkel i Søkelys på arbeidslivet til at lovendringen ikke har ønsket effekt. En fersk Fafo-rapport om kommunenes erfaringer med endringene viser at lovendringen i liten grad faktisk blir benyttet. En publikasjon fra i vår peker i samme retning.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi