logo fafo 194x64
Opptak: seminar om bolig i rus og psykisk helsearbeid

21. april 2017

Rus og psykisk helsearbeid er områder hvor mange kommuner har store utfordringer. I Bergen og Sandnes har man satt i gang et prosjekt kalt "Housing first". På dette seminaret ble rapporten "Fra bostedsløs til varig bolig" lansert av Inger Lise Skog Hansen. 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi