logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Opptak på Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 30. nov: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår
Opptak på Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 30. nov: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår

30. november 2017

For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere. På dette seminaret presenterte SSB noen av resultatene. Det ble også en oppdatering på statistikkfronten. Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi