logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Fafo-tv opptak: meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark
Fafo-tv opptak: meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark

11. mai 2017

På dette seminaret fortalte lederne for meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark om sin rolle i lønnsoppgjørene. Det ble også sett på hvilke utfordringer de står overfor.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi