logo fafo 194x64
Flere styrer – færre ansattevalgte

06. desember 2017

I hvor mange – og hva slags – selskap og konsern har de ansatte valgt styrerepresentanter? Det viser seg at ordningen bare er på plass i hvert femte selskap og hvert sjette konsern, og også at andelen er på vei nedover. Dette skriver Inger Marie Hagen i en artikkel i Søkelys på arbeidslivet. Resultatene er basert på selskapsinformasjon fra konsern og selskap med minst 30 ansatte.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi