logo fafo 194x64
Fripoliser taper seg i verdi

08. april 2018

Mer enn 700 000 har fripoliser fra tjenestepensjoner. Problemet er at disse taper verdi. De som har fripoliser kan gå glipp av vel 110 milliarder kroner sammenlignet med om de hadde hatt en oppsatt rettighet fra en offentlig ordning, eller om den var regulert med lønnsveksten. Jon M. Hippe og Pål Lillevold diskuterer ulike modeller for å løse fripoliseproblemet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi