logo fafo 194x64
Integrering og sosialpolitikk

10. mai 2017

Integrering i samfunnet, særlig for innvandrere og flyktninger, er sentralt i sosialpolitikken. Det er blant annet viktig å vite hva som har best effekt. Dette er kjernespørsmålet i kapittel 20 i "Handbook of Social Policy Evaluation" (red. B. Greve), skrevet av Hanne Kavli og Anniken Hagelund.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi