logo fafo 194x64
Midlertidige ansettelser 2016

21. april 2017

I dette notatet presenterer Kristine Nergaard tall for midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv til og med 2016. Et sentralt spørsmål er om andelen midlertidig ansatte har økt i etterkant av endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015. Datagrunnlaget er SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), inkludert tilleggsundersøkelser til AKU 2014 og 2016.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi