logo fafo 194x64
Mot nytt bedriftsdemokrati?

12. februar 2018

Fafo har påvist en kraftig nedgang i antall selskap med ansatterepresentanter i styret. Inger Marie Hagen skriver om utviklingen i det norske bedriftsdemokratiet i denne kronikken i Dagsavisen, sammen med AFI-forsker Eivind Falkum.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi