logo fafo 194x64
Gratulerer til Niri Talberg

09. april 2018

Niri forsvarte sin avhandling for graden ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo den 9. april. Avhandlingen har tittelen "Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering".

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi