logo fafo 194x64
Ny Fafo-rapport: Retur som avtalt?

13. februar 2017

Til enhver tid oppholder det seg personer i Norge med utreiseplikt, som myndighetene ønsker å returnere. Returavtaler er et sentralt tiltak, og siden årtusenskiftet har antall avtaler økt fra fem til 31. I hvilken grad fører avtalene til endringer i retur- og ankomstmønstre? Det er spørsmålet som belyses i rapporten, som er skrevet av Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi