logo fafo 194x64
Ny Fafo-rapport: Gjør fagbrevet en forskjell?

15. februar 2017

Det er langt fram før barne- og ungdomsfaget er forankret i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Samtidig har barne- og ungdomsarbeiderne et klart potensial. Deres kompetanse kommer til uttrykk gjennom faglig trygghet, større bevissthet om valg av aktiviteter og fortrolighet med fagspråket. Det viser denne rapporten som er skrevet av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi