logo fafo 194x64
Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

19. mai 2017

Omlegging fra en brutto tjenestepensjonsordning til en påslagsmodell endrer den offentlige tjenestepensjonen. I denne rapporten analyseres kjønns- og likestillingseffekter. Studien viser blant annet at en liten gruppe vil kommer dårligere ut etter omleggingen, men det vil gjelde både kvinner og menn. Rapporten er skrevet av Geir Veland (bildet) og Jon M. Hippe fra Fafo, og Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien fra Lillevold & Partners.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi