logo fafo 194x64
Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

13. mars 2018

Rapporten "Et trygt sted å vente", viser at det alt for ofte glipper når mottakene skal dekke ungdommenes grunnleggende behov. Det er UDI som har omsorgsansvaret for denne gruppen, og i de siste årene har botiden for enslige mindreårige i mottak gått kraftig opp. Rapporten er skrevet av Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum, i samarbeid med psykolog Magne Raundalen

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi