logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Opplæring på arbeidsplassen – en viktig vei til målet
Opplæring på arbeidsplassen – en viktig vei til målet

04. desember 2017

Anna Hagen Tønder og Tove Mogstad Aspøy (bildet) har skrevet en artikkel  i International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(3). Den handler om ulike veier til å få fagbrevet. Oppfordringen til politikerne er å se fullføring av videregående opplæring i et litt lengre perspektiv – og der læring på arbeidsplassen spiller en viktig rolle.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi