logo fafo 194x64
Hva er tariffavtalenes rolle for kompetanseutvikling?

22. november 2017

I dette notatet gis en oversikt over bestemmelser om kompetanseutvikling i et utvalg tariffavtaler i privat sektor. Hensikten er å gi et godt grunnlag for å diskutere tariffavtalenes rolle i en større kompetansepolitisk sammenheng. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO. Forfattere er Dag Olberg (bildet), Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi