logo fafo 194x64
Elevers tillit til politiet

02. oktober 2017

Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg har spurt over 7000 elever på videregående skoler i Oslo, Akershus og Buskerud om de stoler på politiet. De finner at innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika skiller seg ut med det laveste tillitsnivået. Prosjektet er under arbeid, og resultatene blir publisert i en artikkel til neste år. 

  • Forskerne vil blant annet se nærmere på  foreldrenes sosiale bakgrunn,hvordan lav tillit til politi og andre institusjoner henger sammen med slåssing og andre former for problematferd i skolen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for læringsmiljø og trivsel i skolen.
    Kjønn og karaktersnitt har også betydning for tilliten.
    – Ved de to skolene som har lavest andel som stoler på politiet, helt ned i 45 og 46 prosent, er det også et svært lav karaktersnitt og en høy andel gutter. Og på den skolen med høyest andel med minoritetsbakgrunn er det 62 prosent som sier de stoler på politiet. Med andre ord: Dette handler ikke bare om innvandring, sier Anne Britt Djuve.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi