logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Utdanning for barn med funksjonshemming i utviklingsland
Utdanning for barn med funksjonshemming i utviklingsland

16. mai 2017

Norge har forpliktet seg til å ta problemene for barn med funksjonshemming alvorlig i bistandsarbeidet. De konkrete resultatene er imidlertid få. Det mangler inkludering av disse barna i utdanningsprogrammene. I tillegg er det for lite data om hvorvidt denne gruppa faktisk har tilgang til utdanning i utviklingsland. Kathleen Jennings har skrevet rapporten for Atlas-alliansen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi